Topic outline

 • Kirjoitusviestinnän kokonaisuus syksyllä 2020
  1) Johdatus tieteelliseen kirjoittamiseen -luento (Zoom)
  2) Itseopiskelumateriaalin tehtävät (MyCourses, ks. Tekstipajat-osio)
  3) Tekstipajat 1 ja 2 (Zoom) TAI English Text Workshops 1 ja 2 (Zoom)
  4) Tiivistelmäpaja (Zoom, vapaaehtoinen suomeksi kandityönsä kirjoittaville)


  Kandityön englanniksi kirjoittavat:

  • tiivistelmätyöpajat (suomenkiel.) Henna Juslin
  • tekstipajat (englanninkiel.) Nanna Qvist

  Tiivistelmäpajat (suomenkieliset) vko 49, Henna Juslin, ilmoittaudu MyC:ssa (ks. Tekstipajat) ja palauta versio tiivistelmätekstistäsi palautuslaatikkoon (ks. Palautukset) viimeistään ---. Ota sama versio mukaan pajatapaamiseen. Liity pajatapaamiseen alla olevalla linkillä --. 

  Huom. Tekstinäytteen palauttaminen ennen pajaa on pakollinen osa kypsyysnäytteen suorittamista.


  ENGLANNINKIELISET TEKSTITYÖPAJAT
  English Workshops
  , nanna.qvist(at)aalto.fi

  *********************************************************************************************

  Tiivistelmän laatijan pikaohje:

  • Sovita tiivistelmäteksti sille lomakkeessa varattuun tilaan. 
  • Käytä riviväliä 1.
  • Jaa teksti 3–5 ytimekkääksi kappaleeksi.
  • Kirjoita työn keskeiset avain- eli asiasanat niille varattuun kohtaan. Niillä on yhteys koulutusalaasi, koulutusohjelmaasi ja pääaineeseesi sekä vastuuopettajaan ja työn ohjaajaan.
  • Sisällytä tiivistelmään työsi olennainen anti niin, että se antaa lukijalle kokonaiskuvan työstäsi.
  • Kirjoita tiivistelmä itsenäiseksi tekstiksi, joka tulee toimeen omillaan eli on ymmärrettävä, vaikka ei lukisi kandidaatintyötä.
  • Sovella tiivistelmään tieteellisen tekstin konventioita: osoita argumentointitaitoa, määrittele keskeisiä käsitteitä, käytä persoona- ja aikamuotoja tarkoituksenmukaisesti ja käytä asiatyyliä.
  • Tiivistelmän tyypillinen rakenne:
        Aihe, tavoitteet ja rajaus
        Aineisto ja käytetyt menetelmät
        Tärkeimmät tulokset
        Päätelmät, sovellukset, luotettavuus

  Kypsyysnäytteenä toimivan tiivistelmän pituus on 300–400 sanaa. Pienennä tarvittaessa fonttia.