Osion kuvaus

 • Kirjoitusviestinnän kokonaisuus syksyllä 2020
  1) Johdatus tieteelliseen kirjoittamiseen -luento (Zoom)
  2) Itseopiskelumateriaalin tehtävät (MyCourses)
  3) Tekstipajat 1 ja 2 (Zoom) TAI English Text Workshops 1 ja 2
  Ilmoittautuminen suomenkielisiin pajoihin alkaa ma 19.10. klo 12.00.
  4) Tiivistelmäpaja (vapaaehtoinen, jos kandityön kieli on suomi)

  Tekstipajojen ja kypsyysnäytteen suorittaminen työn kielen mukaan:

  TYÖN KIELITEKSTIPAJAT
  TIIVISTELMÄPAJA
  KYPSYYSNÄYTE
  SUOMI
  suomi
  suomi (vapaaehtoinen)
  suomi, viisisivuinen ote työn sisältöluvusta
  ENGLANTI
  englanti
  suomi
  suomi, tiivistelmä kandityöstä


  TYÖ SUOMEKSI:

  Jos opiskelijan koulusivistyskieli on suomi ja hän kirjoittaa kandidaatintyönsä suomeksi, hän osallistuu tekstipajoihin 1 ja 2. Ennen ensimmäistä tekstipajaa opiskelija tekee itseopiskelumateriaalin tehtävät, ja ennen toista tekstipajaa hän palauttaa tekstinäytteen. Opiskelijalla on mahdollisuus osallistua myös suomenkieliseen tiivistelmätyöpajaan (vapaaehtoinen).

  Kypsyysnäytteenä toimii viisisivuinen ote jostakin työn sisältöluvusta. Sen mukana opiskelija toimittaa työnsä alustavan sisällysluettelon, lähdeluettelon ja johdannon. Tekstinäytteestä hän saa kirjoitusviestinnän opettajan palautteen tekstipajassa 2.

  Tekstipajat syksy 2020 / Henna Juslin

  Ilmoittautuminen pajoihin avautuu ma 19.10. klo 12.00.

   Paja 1, viikot 44 ja 45

  A ma 26.10. klo 12.15–13.45 https://aalto.zoom.us/j/67411950450

  B ma 26.10. klo 14.15–15.45 https://aalto.zoom.us/j/63649794236

  C ke 28.10. klo 9.15–10.45 PERUTTU

  D ma 2.11. klo 12.15–13.45 https://aalto.zoom.us/j/66593898829

  E ma 2.11. klo 14.15–15.45 https://aalto.zoom.us/j/69153547481


   Paja 2, viikot 47 ja 48 (tekstinäytteen palautus viimeistään su 8.11.)

  A ma 16.11. klo 12.15–13.45 https://aalto.zoom.us/j/66142061631

  B ke 18.11. klo 9.15–10.45 https://aalto.zoom.us/j/69796956666

  C ma 23.11. klo 12.15–13.45 PERUTTU

  D ma 23.11. klo 14.15–15.45 https://aalto.zoom.us/j/61618517477

  E ke 25.11. klo 9.15–10.45 https://aalto.zoom.us/j/65825096494

  Jos opiskelijan koulusivistyskieli on suomi ja hän kirjoittaa kandidaatintyönsä englanniksi, hän osallistuu englanninkielisiin tekstipajoihin ja suomenkieliseen tiivistelmätyöpajaan.  Tiivistelmäpajat (työn englanniksi kirjoittavat), vko 49

  (tekstinäytteen palautus viimeistään to 26.11.)

  Huom. Vain ilmoittautuneet opiskelijat voivat osallistua pajoihin.
  A ma 30.11. klo 12.15–13.45 https://aalto.zoom.us/j/68307698122

  B ma 30.11. klo 14.15–15.45 https://aalto.zoom.us/j/69869090881

  C ma 30.11. klo 16.15–17.45 PERUTTU  Ruotsinkieliset pajat:

  Kielikeskus järjestää ruotsinkielisen kandidaattiseminaarin yhteydessä tekstipajan ja puhepajan, jonne myös suomenkielisissä kandiseminaareissa olevat ruotsinkieliset opiskelijat voivat osallistua.

  En svenskspråkig textverkstad ordnas för alla som ska skriva mognadsprov på svenska den --. Här ges information om mognadsprovet och språkliga tips.

  Studerande med svenska som skolbildningsspråk har också möjlighet att delta i svenskspråkiga talverkstäder, som ordnas --. Till talverkstäderna anmäler de studerande sig genom att e-posta till stina.niemi@aalto.fi eller sofia.sevon@aalto.fi  senast --.