Topic outline

 • Kurssin yleiskuvaus

  Johtaminen ja johtajuus –kurssi on syventävä opintojakso johtajuuden (leadership) teemoista. Kurssin lähestymistapa on ensisijaisesti teoreettinen, johtajuusilmiöitä ymmärtävä. Normatiivisia ohjeita siitä ”kuinka tulisi johtaa” ei juurikaan tarjota. Sen sijaan kurssi ohjaa osallistujia pohtimaan omia johtajuuskäsityksiään ja reflektoimaan omia vakiintuneita toimintatapojaan johtajuudeksi ymmärrettävissä sosiaalisissa tilanteissa. 

  Kurssi lähestyy aihetta valikoitujen johtajuustutkimuksen suuntausten kautta, eikä ole kattava esitys johtajuustutkimuksen kehityksestä. Kurssilla keskitytään ns. sankarilliseen ja jälkisankarilliseen johtajuusteorisointiin ja painotetaan johtajuuden kulttuurista tulkintaa. Kurssimateriaali sisältää johtajuustutkijoiden kirjoittamia tieteellisiä artikkeleita ja kirjalukuja sekä populaarimpaa materiaalia, kuten talouslehtien johtaja-artikkeleita, poliittisen johtajuuden esimerkkejä, sekä elokuvan ja television fiktionaalisia esimerkkejä. 

  Opintojakso on Avoimen yliopiston tarjoaman Organisaatiot, tietotyö ja johtajuus –opintokokonaisuuden pakollinen kurssi. Sen voi myös liittää Aalto-yliopiston Leadership and Knowledge Management pää- tai sivuaineen vaihtoehtoisiin kursseihin.  Koska kurssi on maisteriopintotasoinen kurssi, on osallistujilla oltava riittävät perustiedot organisaatiokäyttäytymisen ja/tai johtamisen kandidaattiopinnoista. 

  Kurssi haluaa välttää tyypillisimpiä johtajuuteen liittyvien stereotypioiden ja mantrojen toistamista. Sen sijaan se pyrkii ottamaan analyyttisemman ja kriittisemmän näkökulman suhteessa tarkasteltaviin ilmiöihin.   Perustiedot organisaatio- ja johtajuustutkimuksesta auttavat opiskelijaa ymmärtämään kurssin painotuksia ja asemoimaan kurssin yleisempään johtajuuskeskustelun kenttään.

  Kurssin sisältö on suunniteltu sekä perustutkinto-opiskelijoita että avoimen opintolinjan opiskelijoita ajatellen. Luennoilla ja harjoituksissa tarkastellaan ja analysoidaan mm. talouslehdistä ja populaarikulttuurista poimittuja esimerkkejä. Tarkasteltavia ilmiöitä elävöitetään mm. luennoilla katsottavien video-otteiden avulla. Kurssin lähtökohtana on, että meillä kaikilla on johtajuuskokemusta ja annettavaa johtajuuteen liittyvien teemojen tarkasteluun, vaikka emme olisi työskennelleet esimiestehtävissä. Johtajuutta voi ja on syytäkin tarkastella myös muiden toimijoiden kuin virallisten johtajien näkökulmasta.  

  Kurssi koostuu verkkoluennoista, kurssikirjallisuudesta, henkilökohtaisista kirjallisista tehtävistä sekä johtajuushaastattelun raportoinnista. Kurssin arvosana määräytyy harjoitustehtävien arvostelun perusteella.

  Syksyllä 2020 kurssi toteutetaan Covid-19-tilanteesta johtuen kokonaisuudessaan verkkoympäristössä (Microsoft Teams ja MyCourses.aalto.fi). Kurssin luennot toteutetaan Teams-palavereina, joihin kurssin osallistujat kutsutaan sähköpostitse. Kurssikirjallisuus ja muu, kurssin suorittamista edistävä materiaali on joko ladattavissa MyCourses-ympäristöstä tai on vapaasti saatavilla internetissä. Useimpien luentojen seuraaminen Teams-ympäristössä pitäisi onnistua yleisillä verkkoselaimella (Edge, Chrome, Firefox, ei kuitenkaan Safari), mutta koska joillain kurssin luennoilla osallistujia ryhmitellään pienempiin keskusteluryhmiin (Team Channels), suosittelemme että opiskelijat asentavat Microsoft Teams -sovelluksen omalle tietokoneelleen.  

  Jotta kurssin verkkoympäristön toiminnot olisivat opiskelijoiden käytössä, tulee opiskelijoiden kirjautua Teams-ympäristöön Avoimen korkeakoulun heille osoittamilla Aalto-yliopiston tunnuksilla. Mikäli järjestelmään kirjaudutaan muilla tunnuksilla, esimerkiksi oman työpaikan tunnuksilla, antaa järjestelmä osallistujalle vain Guest-statuksen ja ko. status ei mahdollista esimerkiksi luennolla keskustelua chat-toiminnossa.