Topic outline

 • Kurssin kirjallisuus koostuu opettajan valitsemista tieteellisistä ja populääreistä artikkeleista, kirjaluvuista ja mediamateriaalista. Materiaalin saatavuudesta kuulet tietoja ensimmäisellä luennolla. 

  Kurssimateriaali koostuu kolmenlaisesta sisällöstä: luentokalvoista, luentoja tukevasta kirjallisuudesta sekä muusta, ylimääräisestä aihetta käsittelevästä materiaalista. Harjoitustehtäviä varten on vähintään tutustuttava luentosisältöihin sekä niitä tukevaan materiaaliin. Lisämateriaali on tarkoitettu edelleen taustoittamaan kurssin eri teemoja ja laajentamaan valitusta teemasta tehtävän kirjallisuusesseen sisältöä.


  • Folder icon

   Kurssin luentojen materiaali jaellaan tässä kansiossa kurssin edetessä. Luentokalvot jaellaan aina kunkin luennon jälkeen.

  • Folder icon

   Kurssin harjoitustöiden ohjeet julkaistaan tässä kansiossa.