Topic outline

 • Kurssin kuluessa opiskelijat kirjoittavat kolme lyhyttä henkilökohtaista esseetä sekä yhden laajemman esseen. Lisäksi kurssin suorittamiseen vaadittavia pisteitä saa johtajuushaastatteluun pohjautuvan analyysiraportin palauttamisesta.  

  Lyhyet esseet ovat analyysitehtäviä, jotka tehdään kurssilla jaettavan materiaalin tai luentosisällön pohjalta. Analyysin tukena ovat luentomateriaali sekä luentoa tukeva kirjallisuus. 

  Essee 1 käsittelee johtajuusretoriikkaa. Siinä tehdään retorista analyysia Nokian entisen toimitusjohtajan Stephen Elopin helmikuussa 2011 henkilöstölle lähettämästä ’Burning Platform’ –muistiosta. 

  Essee 2:n tehtävänä on kirjoittaa johtajuudesta elokuvassa Rashomon. 

  Essee 3 käsittelee johtajuuden negatiivisia vaikutuksia yhteisössä ja yksilöissä. Hyödynnämme esseessä suomalaisen uskonnollisen yhteisön johtajuutta tarkastelevaa lehtiartikkelia. 

  Kurssin haastatteluharjoituksessa opiskelijat haastattelevat itse valitsemaansa johtamiskokemusta omaavaa henkilöä. Haastatteluraportti on palautettava 6.11.2020 mennessä. Haastatteluraportin laatimisen tueksi on olemassa erilliset ohjeet. Nämä ohjeet on julkaistu kurssin kotisivulla erillisenä tiedostona.

  Kurssin kirjallisuusessee on valitusta kurssin sisältöteemasta kirjoitettu esseeteksti. Esseen lähdemateriaalina on aihealuetta käsitellyt luento, tuon luennon kirjallisuus (sekä ns. kurssilukemisto että täydentävä aineisto (soveltaen). Lisäksi opiskelija voi omaehtoisesti täydentää opettajan osoittamaa materiaalia itse etsimällään, aihealueeseen liittyvällä akateemisella aineistolla. Loppuesseessä opiskelijoilta odotetaan sekä aihealueen teoreettista jäsentämistä että sen refleksiivistä pohdintaa. Kurssin loppuessee on palautettava 20.11.2020 mennessä.

  Kurssin tehtäville on laadittu yksityiskohtaiset ohjeet, jotka julkaistaan kurssin kurssimateriaali-alueella kurssin alkaessa