Topic outline

 • Kurssin etusivu

  Tervetuloa Kiertotalouden strategiat ja johtaminen –kurssille! 

  Kurssilla sinulle tarjoutuu mahdollisuus saada laaja-alainen käsitys kiertotaloudesta ja sen edistämisen keinoista yhteiskunnalliselta tasolta yritysten sisäisiin prosesseihin. 

  Kurssi perustuu viikoittaiseen työskentelyyn. Eri viikkojen teemat ovat seuraavat: 

  Viikko 1: Johdanto kiertotalouteen
  Viikko 2: Kiertotalous ja systeeminen muutos
  Viikko 3: Kiertotalous yritysten strategisena valintana
  Viikko 4: Kiertotalouden johtaminen yhteiskunnallisella tasolla
  Viikko 5: Kiertotalouden ekosysteemit

  Kurssin viikkotehtävät julkaistaan joka viikon alussa MyCourses-sivuilla. Viikkotehtävien (itseopiskelumateriaalit, kontaktiopetus Zoomissa, oppimispäiväkirja) suorittaminen vaatii joka viikko n. 10 h työtä, joten varaudu säännölliseen viikoittaiseen työskentelyyn kurssitehtävien parissa. Tämän lisäksi kurssisuoritus vaatii esseetyöpajan suorittamista (n. 12 h) sekä laajan kurssiesseen kirjoittamista (n. 100 h). 

  Alta löytyvästä kurssiesitteestä sekä vasemmalle avautuvasta valikosta löydät tarvittavat tiedot kurssin suorittamisesta. Kurssivalikon avaaminen: