Topic outline

 • Tähän osioon laitetaan luentokalvot ja mahdollinen niitä täydentävä materiaali. 

  • Johdanto: sääntelyn rooli markkinoilla 

  • Kansallinen ja eurooppalainen sääntely

  • Tiedonantovelvollisuudet: sääntelyn rakenne

   Esitevelvollisuus

   Säännöllinen tiedonantovelvollisuus 


  • Jatkuva tiedonantovelvollisuus

   Sisäpiirisäännöt ja markkinoiden väärinkäyttö

   Muita tiedonantovelvollisuuksia


  • Sisäpiirisääntely, jatkuva tiedonantovelvollisuus ja salassapito

   Informaation varallisuutena


  • Sijoituspalveluyritykset: yleinen sääntely

   Sijoitustuotteet

  • Sijoituspalveluyritysten asiakassuhteet 

   Kauppapaikat 

  • Sijoittajan oikeussuoja:

   Hallinnolliset ja siviilioikeudelliset seuraamukset


  • Vahingonkorvaus rahoitusmarkkinoilla

  • Sijoittaja markkinatoimijana:

   Oikeus- ja käyttäytymistaloustiede

   Sijoittajan velvollisuudet


  • Julkiset ostotarjoukset 

   Pakollinen ostotarjous

  • Kestävä rahoitus 

  • Luento 1 

   Luento 2 

   Luento 3

   Luento 4

   Luento 5 

   Luento 6 

   Luento 7
   Luento 8 näkyy kuin näkyykin alempana, vaikka seuraavalla rivillä muuta väitetäänkin (en saanut tuota virheellistä riviä pois)!


   Luento 8

   Luento 9

   Luento 10

   Luento 11

   Luento 12