Topic outline

 • Tähän osioon tulevat:
  a. luentokalvot,
  b. Zoom-kokousten alustat ja
  c. tarvittaessa luentotallenteet.
  • File icon

   Kansainvälisen kaupan rakenteet ja sääntely

  • File icon

   Kansainvälisen kaupan kestävä sääntely ja yritysetiikka 

  • File icon

   Euroopan suuret oikeusjärjestelmät - heijastukset sopimusoikeuteen ja oikeussuojaan sopimuksissa

  • File icon

   Oikeussuojajärjestelmät

  • File icon

   Lainvalinta 

  • File icon

   Sopimuksen synty

  • File icon

   Irtaimen kauppa: Kansallinen ja kansainvälinen sääntely

   Sopimuksenmukaisuuden määrittely

   Tavaran virheen sopimusoikeudelliset seuraamukset

   Vahingonkorvaus


  • File icon

   Kansainvälinen kauppa ja kuljetus

   Konossementti

  • File icon

   Remburssi

  • File icon

   Vastuunrajoitusehdot 

   Sopimussakot

  • File icon

   Olosuhteiden muuttumiseen varautuminen sopimusehdoin

   Force majeure


  • File icon

   Sopimuksen taloudellinen optimointi

  • File icon

   A survey of the School's positive impact as a business school to be released at the World Economic Forum in May 2021​