Topic outline

 • Tähän osioon tulevat:
  a. luentokalvot,
  b. Zoom-kokousten alustat ja
  c. tarvittaessa luentotallenteet.
  • Kansainvälisen kaupan rakenteet ja sääntely

  • Kansainvälisen kaupan kestävä sääntely ja yritysetiikka 

  • Euroopan suuret oikeusjärjestelmät - heijastukset sopimusoikeuteen ja oikeussuojaan sopimuksissa

  • Oikeussuojajärjestelmät

  • Lainvalinta 

  • Sopimuksen synty

  • Irtaimen kauppa: Kansallinen ja kansainvälinen sääntely

   Sopimuksenmukaisuuden määrittely

   Tavaran virheen sopimusoikeudelliset seuraamukset

   Vahingonkorvaus


  • Kansainvälinen kauppa ja kuljetus

   Konossementti

  • Remburssi

  • Vastuunrajoitusehdot 

   Sopimussakot

  • Olosuhteiden muuttumiseen varautuminen sopimusehdoin

   Force majeure


  • Sopimuksen taloudellinen optimointi

  • A survey of the School's positive impact as a business school to be released at the World Economic Forum in May 2021​