Topic outline

 • Tenttiä varten luettavat jaksot tenttikirjoista ovat seuraavat (tarkista kappaleiden numeroinnin yhtäpitävyys uusimman painoksen kanssa):

  1) Toiviainen, Heikki: Introduction to Finnish Business Law 2008: pages 73 - 213. (About 140 pages)

  2) McKendrick, Ewan : Contract Law (9th edition, Palgrave Macmillan) 2011: pages 1 - 106 (Ch. 1 Introduction, 2 Agreement, 3 Offer and acceptance, 4 Certailty and agreement mistakes, 5 Consideration and form); 187 - 212 (Ch. 11 Exclusion clauses), and 319 - 383 (Part IV or Ch. 18 - 21; Performance, discharge and remedies for breach of contract). (About 200 pages)

  3) (a) Murray, Carole, Holloway, David, Timpson-Hunt, : Schmitthoff s Export Trade: The Law and Practice of International Trade (11th edition, Sweet & Maxwell), 2007: Ch. 1 Introduction, 2 Special trade terms in export sales, 3 Standardization of terms..., 5 Formation of contract, 8 Performance of the contract, 9 Acceptance and rejection of goods ..., 13 English law and foreign law, 14 Unification of international sales law, 22 Letters of credit, and 27 Carriage of goods by sea. (About 320 pages)

  tai

  3) (b) Sisula-Tulokas, Lena (toim.); Ulkomaankauppaoikeus (Kauppakaari 1998 tai uudempi painos). Kirjasta luetaan luku 4 (Kansainvälisen kauppaoikeuden harmonisoiminen), luku 5 (CISG, kansainvälinen kauppakonventio), luku 6 (Muunlaisia kansainvälisiä säännöstöjä), luku 8 (Kansainvälset maksutavat), luku 9 (Kansainvälisen kaupan rahoitus ja saatavan maksamisen turvaaminen), luku 11 (Yhteistyö, liikkeen perustaminen tai yrityshankinta) sekä luku 13 (Välimiesmenettely riitojen ratkaisumenetelmänä). (Kaikkiaan n. 130 sivua.)

  tai

  3) (c) Sandvik, Björn - Sisula-Tulokas, Lena: Kansainvälinen kauppalaki (Lakimiesliiton Kustannus 2013), josta luetaan: luku 3 (CISG ja sopimuksen solmiminen), 4 (Osapuolten, erityisesti myyjän, velvollisuudet), 5 (Sopimusrikkomuksen seuraamukset), ja 6 (Erityisesti vahingonkorvauksesta). Luetttavaa on yhteensä n. 140 sivua.

  Lopputentin voi suorittaa kahdella tavalla: 

  (1) Luetaan kohdassa 1 ja 2 mainitut kirjat sekä yksi kohdassa 3 mainituista kirjoista eli lopputentti suoritetaan alkuperäisten tenttikirjojen pohjalta. Tällöin tentissä kysytään vain kurssikirjojen eikä luentojen tietoja. 

  (2) Kurssin voi suorittaa myös muutettujen vaatimusten mukaisesti (1. McKendrick, Contract Law, 2. luennot ja 3. Sisula-Tulokkaan tai Sandvikin ja Sisula-Tulokkaan kirja). Tällöin lopputenttiin tulee myös yksi kysymys tai kaksi kysymystä, jotka perustuvat luentoihin.