Topic outline

 • Kurssin sisältö ja aikataulu

  Miten rakentamisesta tuli arkkitehtuuria? Mitä arkkitehtuurin historiasta on eri aikoina ammennettu? Miksi arkkitehtuurin historiaa pitää tuntea?

  Periodilla I arkkitehtuurin historian perusteissa sukelletaan tuhansien vuosien taakse ja kohdataan eri aikojen kulttuureja ja rakentamista aina keskiajalle saakka. Tavoitteena on saada käsitys siitä, miten Lähi-Idän ja Välimeren piirin varhaisten korkeakulttuurien rakennustaide (kuten niiden muinaisten babylonialaisten) loi pohjaa myöhemmälle länsimaiselle arkkitehtuurille.

  Muun muassa näistä teemoista kertovat kurssin aikana

  arkkitehti Netta Böök (vastuuopettaja), netta.book@aalto.fi

  arkkitehti, tekniikan tohtori, FM Juhana Heikonen, juhana.heikonen@aalto.fi

  sekä arkkitehti Kristo Vesikansa, kristo.vesikansa@aalto.fi

  Kasvatustieteen maisteri Eino Paananen (eino.paananen@aalto.fi) vastaa kurssin tieteellisen kirjoittamisen opetuksesta ja arvioinnista.

   

   

  Periodi I: Zoom-etäluennot ke klo 15.15–17 ja pe klo 13.15–15

  Zoom-linkit tämän sivun lopussa, ks. videokamerakuvakkeet

  9.9. ke Kurssin tavoitteet ja arviointi sekä aloitusluento ”Miten rakentamisesta tuli arkkitehtuuria? Mesopotamiasta Egyptin vanhaan kuningaskuntaan” (Juhana). 16.15–17.00 Johdanto tieteellisen esseen kirjoittamiseen, esseeohjeen pohjustus (Eino)

  11.9. pe Egyptin arkkitehtuurista (Juhana)

  16.9. ke Kreetalta arkaaisen ajan Kreikkaan (Netta)

  18.9. pe Klassisen ajan ja hellenismin ajan Kreikka (Netta)

  21.9. ma klo 11.15-12.00 Esseen ensimetreillä – tuki esseen aloitukseen, I-periodin esseeaiheet (Eino)

  23.9. ke Antiikin Rooma I (Juhana)

  25.9. pe Antiikin Rooma II (Juhana)

  30.9. ke Myöhäisantiikki (Juhana)

  2.10. pe Keskiaika ja romaniikka (Juhana)

  5.10. ma klo 9.15-10.00 Hyödynnätkö laadukkaita lähteitä? I-periodin esseeaiheet (Eino)

  7.10. ke Keskiaika ja gotiikka (Juhana)

  9.10. pe Keskiajan kaupunki (Netta) 

  12.10 ma klo 9.15-10.30 Lähdeluettelo ja viitemerkinnät. I-periodin esseeaiheet (Eino)

   

  Esseen kirjoittamisen aikataulu ja ohjaus -  I-periodin esseeaiheiden osalta

  16.10. pe: Ilmoita Netalle ja Juhanalle MyCoursesiin, mistä aiheesta aiot kirjoittaa esseen. Samalla selosta lyhyesti aihevalintaasi: miksi tämä aihe, mikä kiinnostaa, mitä haluat siinä erityisesti tutkia (tämä pohdinta auttaa esseen tutkimuskysymyksen muotoilussa). Palauta samassa tiedostossa alustava bibliografia. Aiheen tulee liittyä kurssin sisältöihin. 

  16.11. Esseen välideadline: jätä MyCoursesiin esseestäsi luonnos, jossa on ESSEEN OTSIKKO + BIBLIOGRAFIA perusteluineen + RUNKOLUONNOS: esim. ranskalaisilla viivoilla, mitä aiot esseessä käsitellä ja missä järjestyksessä. 

  17.11–27.11. Netta ja Juhana antavat palautteen bibliografiasta ja sisältörungosta MyCoursesiin.

  20.11. pe klo 15.15-16.00 Esseen hiominen ja itsearvioinnin ohjeistus (Eino)

  25.11.–12.1 Tieteellisen kirjoittamisen arviointi (8.12. mennessä palauttaneet voivat tähdätä ensimmäiseen loppupalautukseen. 8.12 jälkeen palautetut tähtäävät rästipalautukseen.)

  18.12.–31.12. Ensimmäinen palautus

  23.1.2021  Rästipalautus

   

  Periodi II

  Zoom-linkit tämän sivun lopussa, ks. videokamerakuvakkeet

  Periodilla II arkkitehtuurin historian perusteissa tarkastellaan Euroopan alueen arkkitehtuuria renessanssista 1970-luvulle saakka. Antiikki nousee toistuvasti kiinnostuksen kohteeksi ja inspiraation lähteeksi. Uudella ajalla, erityisesti 1600-luvulla alkaa muodostua pohja modernille tieteelle. 1700-luvulta alkaen teollistuminen muuttaa yhteiskuntaa. Myös arkkitehti ammattinimikkeenä alkaa saada nykyisen merkityksensä ja käynnistyy arkkitehtien koulutus. Erityisesti 1800-luvulta lähtien yhteiskunnallisten muutosten myötä syntyy uusia rakennustyyppejä. Samaan aikaan kehitetään uusia rakennusmateriaalia ja -tekniikkoja, ja teollistuminen mullistaa lopulta rakentamisen. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen pyritään luomaan arkkitehtuurin keinoin uudenlaista, sääty-yhteiskunnan jälkeistä maailmaa. Kehittyy modernismi – ja lukuisia muita suuntauksia.

  4.11. Italia ja varhaisrenessanssi: Brunelleschista Albertiin (Netta)

  6.11. Italia ja täysrenessanssi: Bramantesta Michelangeloon (Netta)

  11.11. Ylimysten villa ja palazzo. Arkkitehti Andrea Palladio (Netta)

  13.11. Renessanssin kaupunkiutopiat ja heijastukset muualle Eurooppaan (Netta)

  13.11. pe klo 15.15-16.00 Esseen ensimetreillä – tuki esseen aloitukseen, II-periodin esseeaiheet (Eino)

  18.11. Barokki Italiasta Ranskaan (Netta)

  20.11. Saksan barokki (Juhana)

  25.11. Valistuksesta historismiin (Juhana)

  27.11. 1800-luku: rauta- ja lasiarkkitehtuuri, uudet rakennustyypit, teollisuusarkkitehtuuri, arts & crafts ja art nouveau (Netta tai Juhana); 

  27.11. pe klo 15.15-16.00 Hyödynnätkö laadukkaita lähteitä? II-periodin esseeaiheet (Eino)

  2.12. 1900-luvun alusta II maailmansotaan: De Stijl, Bauhaus, Neuvostoliitto, Frank Lloyd Wright ja USAn perinne (Kristo)

  4.12. 1950- ja 1960-luku: modernismin maailmanvalloitus (Kristo)

   

  Luentotehtävien suorittamisohje: ks. sivupalkki kohta "Luentotehtävät ja ohje niiden tekemiseen"

  Kullakin luennolla annetaan luentotehtävä, joka ilmestyy myös MyCoursesiin. Palautusaika alkaa luennon alkaessa ja päättyy tunnin kuluttua luennon loppumisesta.


  Esseen kirjoittamisen aikataulu ja ohjaus - II-periodin esseeaiheiden osalta

  4.12. pe: Ilmoita Netalle ja Juhanalle MyCoursesiin, mistä aiheesta aiot kirjoittaa esseen. Samalla selosta lyhyesti aihevalintaasi: miksi tämä aihe, mikä kiinnostaa, mitä haluat siinä erityisesti tutkia (tämä pohdinta auttaa esseen tutkimuskysymyksen muotoilussa). Palauta samassa tiedostossa alustava bibliografia. Aiheen tulee liittyä kurssin sisältöihin.

  11.12. pe klo 15.15-16.00 Lähdeluettelo ja viitemerkinnät. II-periodin esseeaiheet (Eino)

  10.1.2021. Esseen välideadline: jätä MyCoursesiin esseestäsi luonnos, jossa on ESSEEN OTSIKKO + BIBLIOGRAFIA perusteluineen + RUNKOLUONNOS (esim. ranskalaisilla viivoilla, mitä aiot esseessä käsitellä ja missä järjestyksessä).

  20.1. mennessä Netta ja Juhana antavat palautteen bibliografiasta ja sisältörungosta MyCoursesiin.

  ke 13.1. klo 16.00-16.45 Esseen hiominen ja itsearvioinnin ohjeistus (Eino)

  11.1.–1.3. Tieteellisen kirjoittamisen arviointi (20.1. mennessä palauttaneet voivat tähdätä ensimmäiseen loppupalautukseen. 29.1. palautetut 1. rästipalautukseen. 19.2. palautetut toiseen rästipalautukseen.)

  7.2.2021 Ensimmäinen palautus

  21.2.2021 Rästipalautus

  7.3.2021 Toinen rästipalautus

  Esseen kirjoittamisen aikataulu ja ohjaus kevään rästiryhmän osalta

  14.3.2021 keskiyöhön mennessä: jätä MyCoursesiin palautuslaatikkoon selostus, mistä aiheesta aiot kirjoittaa esseen. Samalla selosta lyhyesti aihevalintaasi: miksi tämä aihe, mikä kiinnostaa, mitä haluat siinä erityisesti tutkia (tämä pohdinta auttaa esseen tutkimuskysymyksen muotoilussa). Palauta samassa tiedostossa alustava bibliografia. Aiheen tulee liittyä kurssin sisältöihin.

  9.4. klo 13–15 Netta ja Juhana antavat Zoomissa ohjausta esseen aiheeseen, rajaukseen, tutkimuskysymykseen, runkoon ja kirjallisuuteen liittyen, ts. sisältökysymyksiin.

  11.4.2021 keskiyöhön mennessä: Esseen välideadline. Jätä MyCoursesiin esseestäsi luonnos, jossa on ESSEEN OTSIKKO + BIBLIOGRAFIA perusteluineen + RUNKOLUONNOS (esim. ranskalaisilla viivoilla, mitä aiot esseessä käsitellä ja missä järjestyksessä).

  7.5. klo 13–15 Netta ja Juhana antavat Zoomissa ohjausta esseen aiheeseen, rajaukseen, tutkimuskysymykseen, runkoon ja kirjallisuuteen liittyen, ts. sisältökysymyksiin.

  15.4.-15.5.2021 Tieteellisen kirjoittamisen arviointi, rästiryhmä sekä I- että II-periodin esseeaiheille (Eino)

  • Jos työstät esseen huhti-toukokuun rästipalautuksiin, tule ma 29.3.2021 klo 9.15-10.00 linjoille tekemään tilannekatsausta. (Eino)

  28.5.2021 on viimeinen rästipalautusmahdollisuus  I- ja II-periodin esseeaiheille. Palautuksen jättäminen kyseiseen rästipäivään pudottaa esseen arvosanaa (–1).

   

  Kurssin suoritusmuoto:

  Läsnäolo etäluennoilla (vähintään 16/20 luentoa), luentotehtävien suorittaminen (vähintään 16/20 luentotehtävää), tieteellisen esseen ohjattu kirjoittaminen. Skriftliga arbeten kan gärna utföras även på svenska.


  Loppuarviointi (sis. kaikki osuudet)

  26.3.2021 mennessä. Viimeiseen rästipalautukseen esseen jättäneiden osalta 14.6.2021 mennessä. Arviointiperusteista ks. kurssiesite.