Topic outline

 • Tervetuloa akateemiset opiskelutaidot kurssille!  Akateemiset opiskelutaidot on kaikille taiteen ja suunnittelun korkeakoulun kandiopiskelijoille yhteinen pakollinen kurssi. Kurssi sijoittuu osaksi yhteisiä opintoja. Kurssi suositellaan suoritettavaksi ensimmäisenä opiskeluvuotena ja se sijoittuu periodeille III-IV.

  Kurssi sisältää yhden läsnäolopakollisen luentokerran (11.1. etäluento) ja sen lisäksi verkossa tapahtuvia tehtäviä jotka on aikataulutettu. Aikataulun ja teemat näet allaolevasta taulukosta. Kurssin vastuuopettajina toimivat Tuuli Asunmaa ja Mari Partanen.

  Aloitusluennon Zoom linkki: https://aalto.zoom.us/j/65990773062 Meeting ID: 659 9077 3062  KURSSIN OSAT
  NRO
  TEHTÄVÄ
  VALMIS VIIM.
  LISÄTIETOA
   Pakollinen (kaikki suoritettava) Valinnainen (näistä voi tarvittaessa jättää 2 suorittamatta)
  1
  Luento 11.1. klo 15-17+ Unelmoi tehtävä
  15.1. Linkki ennakkokyselyyn lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse 5.1., vastausaikaa 7.1. saakka
   x
   
  2 Ajanhallinta 29.1.    x 
  3 Omien opintojen suunnittelu
  5.2.
   x 
  4Alustava opintosuunnitelma (HOPS) ja hyväksytty HOPS pääaineissa12.2. ja 31.3. Koordinaattori ohjeistaa varsinaisen HOPSin tekemisessä x 
  5 Opiskelukyky
  26.2.

    x
  6 Aikaansaaminen ja viivyttely
  5.3.
    x
  7 Hyvinvointi  12.3.     x
  8 Opiskelu ja oppiminen yliopistossa  12.3.-26.3.     x
  9 Tulevaisuus
  1.4.

    x
  10 Osaamisportfolio
  16.4.

  x 


  Kurssin kaikki osatehtävät on palautettava kurssin loppuun mennessä. Kurssin suoritetut osatehtävät ovat voimassa vuoden 2021 marraskuun loppuun, jonka jälkeen ne vanhenevat. 

  Kurssin hyväksytty suorittaminen: Kurssi on suunniteltu siten, että kaikki tehtävät suoritetaan hyväksytysti. Mikäli kurssin aikana joutuu olemaan poissa, niin kurssisuoritus voidaan hyväksyä, vaikka tehtävistä olisi kaksi suorittamatta (vrt. 80% läsnäolosääntö). Kaikki pakolliseksi merkityt tehtävät on kuitenkin suoritettava saadakseen kurssin suoritettua.

  Myöhässä palautetut tehtävät arvioidaan kahden jälkipalautuspäivän jälkeen. Jälkipalautuspäivät ovat 31.5.2021 ja 30.11.2021.
  Mikäli kurssin kaikki tehtävät eivät ole hyväksytysti palautettu 30.11.2021 klo 20 mennessä, niin kaikki osasuoritukset vanhenevat ja kurssisuoritus hylätään. Tällöin kurssi pitää suorittaa kokonaisuutena uudelleen.

  Tuuli Asunmaa (tuuli.asunmaa@aalto.fi)
  Mari Partanen (mari.2.partanen@aalto.fi)