Topic outline

 • Elävänmallinpiirustus sarjakuvataiteilijoille 

  ma 19.10, ti 20.10 ja ke 21.10 klo: 9.15-17


  -Kurssi toteutetaan etäopetuksena ja sen suorittaminen edellyttää aamun Zoom-tapaamisiin, sekä iltapäivän Zoom-sessioihin osallistumisen ja tehtävien toteutuksen tähän ohjelmaan kirjatussa aikataulussa. 

  Ma 19.10. 

  klo 9.15-10.30 Kurssin ensimmäinen Zoom-tapaaminen, jossa esittelen kurssin keskeiset sisällöt, tarvittavat materiaalit ja jossa esittäydymme. Päivän tehtävän alustus ja ltapäivän Zoom-aikojen jako


  ”Kädet ja jalat”

  -Piirrä neljä mielellään A 4 kokoista piirustusta omista käsistäsi, tai jaloistasi. Pyri piirtämään niin luonnonhavaintopohjaisesti kuin mahdollista. Huomioi anatomia, muoto, ääriviivat, eli siluetti ja varjostaminen, sekä se millaisilla piirustuseleillä varjostat. Onko kyseessä viivaverkostot, vai jotkut omintakeiset persoonalliset jäljet? Pyri kuvaamaan niin tarkasti, kuin mahdollista näitä silmiesi edessä olevia fragmentteja. 

  Materiaali: 4 kpl A4 piirustuspaperia. ErI vahvuisia lyijykyniä, tai vaihtoehtoisesti hiili & hiilikumi / säämiskä


  Ti 20.10

  klo 9.15- 10.30 Aamu-zoom, jossa käydään ryhmässä läpi edellispäivän tehtävät ja jossa alustan päivän tehtävän, sekä sovimme iltapäivän Zoom-tapaamisten ajat.

  "Eilen, tänään ja huomenna"

  Piirrä omakuva itsestäsi lapsena, nyt ja kahdenkymmenen vuoden päästä. Tee nyt-versio hyödyntämällä peilikuvaa, mutta eilen-ja huomenna versioihin voit käyttää esim.valokuvareferenssejä.

  Materiaalit: 3 kpl A4-kokoisia papereita, lyijykynät, tai voit myös hyödyntää värikyniä, tai akvarelleja, tms. sekateknikkaa.

  Ke 21.10

  klo 9.15- 10.30 Aamu-zoom, jossa käydään ryhmässä läpi edellispäivän tehtävät ja jossa alustan päivän tehtävän

  ”Perheenjäsen, tai ystävä miljöönsä keskellä”

  Tee kokovartalokuva jostakusta ihmisestä, jonka tunnet. Tämän tehtävän inspiraatiolähteitä voisivat olla esim. David Hockneyn, tai Alicia Neelin tekemät kuvat heidän ystävistään, joissa ilmenee ystävän piirteiden ja ulkoisen karaktäärin lisäksi myös hänen miljöönsä. Vincent Van Goghin hiili-mustetyöt, sekä William Kentridgen graafiset sekatekniikkatyöt voisivat toimia sensijaan päivän tehtävän teknisenä referenssinä.

  Materiaalit: Vähintään A3-kokoinen piirustuspaperi ja hiili, sekä nestemäinen musta tussi

  Voin tarjota vaihtoehtoisen tehtävän tälle päivälle, mikäli ette onnistu jäejestämään itsellenne mallia ystävä- tai perhepiiristänne.

  Klo 15.30-17 Kurssin loppupalaute Zoomissa.  Life Drawing for Comics Artists 
  
  Mon 19.10, Tue 20.10 and Wed 21.10 at 9.15-17
  
  
  -The course is implemented as distance learning and requires completion of morning Zoom meetings, as well as participation in afternoon Zoom sessions and completion of assignments on the schedule recorded in this program.
  
  Ma 19.10.
  
  9.15-10.30 The first Zoom meeting of the course, where I will present the main contents of the course, the necessary materials and where we will introduce ourselves. Initialization of the task of the day and division of the afternoon Zoom times
  
  
  
  "Hands and feet"

  -Draw four A 4 size drawings of your own hands, or feet. Try to draw as naturally as possible. Pay attention to the anatomy, shape, outline, i.e. silhouette and shading, as well as what kind of drawing gestures you are shading. Are they line networks, or some peculiar personal traces? Try to describe these fragments in front of your eyes as accurately as possible.

  Material: 4 pieces of A4 drawing paper. Different pencils, or alternatively charcoal & kneated eraser / chamois
  Tue 20.10

   9.15 to 10.30 Morning zoom, where the group will go through the previous day's tasks and where the platform will be the day's task, and we agreed on the times for the afternoon Zoom meetings. “Prospective Abbreviations” Use the mirror to draw your own body parts so that they form the shortest possible perspective abbreviations. For example, position the mirror in such a way that the perspective is surprising and exciting.

   Materials: Drawing paper of at least A3 size, or lithoposter and charcoal, as well as knitted eraser, or chamois and possibly fixative if you want to keep the drawing.
   
  Wed 21.10

   9.15-10.30 Morning zoom, where the group goes through the tasks of the previous day and where the task of the day of the platform “A family member, or friend in the middle of their environment” Make a full body drawing of someone you know. Sources of inspiration for this task could be, for example, pictures of their friends by David Hockney, or Alicia Neel, which show not only the traits of the friend and the external character, but also her milieu. Vincent Van Gogh’s charcoal +ink works, as well as William Kentridge’s graphic mixed-media works, could instead serve as a technical reference for the day’s task.

   Materials: At least A3 drawing paper and charcoal, and liquid black ink

   I can offer an alternative task for today if you don’t manage to get yourself a model of your circle of friends or family.

   15.30-17 Final course feedback in Zoom.