Topic outline

  • Atomien ja molekyylien kvanttimekaniikka ja spektroskopia (AMOKS) on 5 op fysikaalisen kemian kurssi, jossa tutustutaan kvanttimekaniikan perusteisiin. Kurssi aloitetaan perehtymällä yksinkertaisimpiin kvanttimekaanisiin malleihin. Sen jälkeen näitä sovelletaan erityisesti pyörimis- ja värähdysspektroskopian sekä atomien rakenteen ymmärtämiseen. Navigointi kurssin sivustolla tapahtuu vasemmalla olevan sivupalkin avulla.

    Kuvalähde: Randall Mundoe, xkcd, haettu 4.1.2021