Topic outline

 • SANOJA KUVIA UIVIA ASIOITA

  TERVETULOA LUOVAN KIRJOITTAMISEN TYÖPAJAAN!

  Pysyvä Zoom-linkki: https://aalto.zoom.us/j/8565170124

  Lähtökohtana työpajassa käytetään dokumentaarista materiaalia historiasta (albumit, arkistot) ja/tai nykyajasta (media-aineistot). Tarkastelemme kriittisesti, minkälaisia kerronnan ääniä ja tekniikoita dokumentaarisissa materiaaleissa on ja miten erilaisia dokumentaarisia materiaaleja voi tulkita ja työstää fiktiivisessä tekstissä esimerkiksi muodon, kerronnan ja näkökulmaistamisen keinoilla. Pohdimme myös aineiston hankinnan ja työstämisen eettisiä kysymyksiä.

  Työpaja koostuu tapaamisista, joiden aikana perehdytään erilaisiin aineistoihin, tehdään lyhyitä harjoituksia ja käsitellään työpajamaisesti osallistujien tekstejä. Lisäksi tapaamisten välillä tehdään luku- ja kirjoitusharjoituksia.

  Jokainen opiskelija valitsee teeman ja siihen liittyvät aineistot, joita työstää työpajan ajan. Tehtäviin kuuluu eri kirjallisuuden lajeja lyriikasta esseeseen.

  Tapaamiset: 20.4., 27.4., 4.5., 10.-11.5., 21.5. ja 24.-25.5.