Topic outline

 • Allmänt

  Välkommen till det svenskspråkiga kandidatseminariet vid Aalto-universitetet!

  Våren 2021 inleds seminariet ti 19.1 kl 12:15 via Zoom. Nedan finns en sammanfattning av seminariets tidtabell.

  Det svenskspråkiga kandidatseminariet är gemensamt för 18 huvudämnen inom teknik (inklusive arkitektur, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur). Kandidatarbetets ämne och handledare fås från det egna huvudämnet och studieprestationen (10 sp för kandidatarbetet + seminarium) registreras i det egna huvudämnet.

  Anmäl dig i WebOodi till JOIN.sv.kand och välj där gruppen som motsvarar ditt eget huvudämne. 

  Du ska dessutom läsa instruktionerna för val av ämne och handledare samt övriga instruktioner gällande kandidarbetets innehåll och utseende på ditt eget huvudämnes kandidatseminariums sidor. (Sök på <huvudämneskod>.kand i MyCourses.)

  Om ditt huvudämne kräver det (t.ex. för att du ska kunna välja ämne) anmäler du dig också till ditt huvudämnes seminarium i Oodi. Annars är det förmodligen bättre att du bara anmäler dig till det seminarium du tänker delta på.