Översikt

 • Presentationerna hålls 3–6.5 i mindre grupper enligt tidtabellen nedan.

  Presentationstillfället är online via Zoom.

  (Det är samma länk för alla grupper. Ifall länken inte verkar fungera, använd mötes-ID 658 5774 0013 och lösenord kandsemi.)

  För varje presentation reserveras 10 min för själva presentationen + 5 min för opponering + 5 min för handledaren (och frågor från publiken). Alla studenter förväntas vara på plats under hela den egna gruppens presentationer (hela förmiddagen eller eftermiddagen någon av dagarna). Handledare kommer och går som de hinner.

  Alla presentationer förväntas vara på svenska oberoende av arbetets språk och opponeringen är också på svenska. Handledarens respons kan vara på engelska (eller finska).

  Opponenterna är de samma för skriftlig och muntlig opponering.