Topic outline

 • Allmänt

  Välkommen till det svenskspråkiga kandidatseminariet vid Aalto-universitetet!

  Hösten 2020 inleds seminariet ti 8.9 kl 12:15 via Zoom. Nedan finns en sammanfattning av seminariets tidtabell.

  Det svenskspråkiga kandidatseminariet är gemensamt för 18 huvudämnen inom teknik (inklusive arkitektur, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur). Kandidatarbetets ämne och handledare fås från det egna huvudämnet och studieprestationen (10 sp för kandidatarbetet + seminarium) registreras i det egna huvudämnet.

  Anmäl dig i WebOodi till JOIN.sv.kand och välj där gruppen som motsvarar ditt eget huvudämne. [Anmälningen öppnar 10.8.] 

  Du ska dessutom läsa instruktionerna för val av ämne och handledare samt övriga instruktioner gällande kandidarbetets innehåll och utseende på ditt eget huvudämnes kandidatseminariums sidor. (Sök på <huvudämneskod>.kand i MyCourses.)