Översikt

 • Välkommen till det svenskspråkiga kandidatseminariet vid Aalto-universitetet!

  Hösten 2020 inleds seminariet ti 8.9 kl 12:15 via Zoom. Nedan finns en sammanfattning av seminariets tidtabell.

  Det svenskspråkiga kandidatseminariet är gemensamt för 18 huvudämnen inom teknik (inklusive arkitektur, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur). Kandidatarbetets ämne och handledare fås från det egna huvudämnet och studieprestationen (10 sp för kandidatarbetet + seminarium) registreras i det egna huvudämnet.

  Anmäl dig i WebOodi till JOIN.sv.kand och välj där gruppen som motsvarar ditt eget huvudämne. [Anmälningen öppnar 10.8.] 

  Du ska dessutom läsa instruktionerna för val av ämne och handledare samt övriga instruktioner gällande kandidarbetets innehåll och utseende på ditt eget huvudämnes kandidatseminariums sidor. (Sök på <huvudämneskod>.kand i MyCourses.)

 • På denna sida finns information om lektionerna (föreläsningarna) tisdagar kl 12:15–14:00 samt text- och talverkstäderna. Enligt gällande riktlinjer [uppdaterade 14.8] kommer seminariet till största delen att hållas som distansundervisning (via Zoom). Följ med informationen på denna sida och kursens Nyheter.

  Materialet uppdateras och kompletteras under kursens gång. (Öppna respektive mapp för att se vad den innehåller.) En del material som inte direkt hör till en viss lektion eller verkstad hittas på sidan övrigt material.

 • Alla uppgifter och (mellan)versioner som skall lämnas in är samlade på denna sida.

 • Presentationerna hålls 8–10.12 i mindre grupper enligt tidtabellen nedan.

  Zoom-länk: https://aalto.zoom.us/j/62068807298
  (Meeting ID: 620 6880 7298)

  För varje presentation reserveras 10 min för själva presentationen + 5 min för opponering + 5 min för handledaren (och frågor från publiken). Alla studenter förväntas vara på plats under hela den egna gruppens presentationer (hela förmiddagen eller eftermiddagen någon av dagarna). Handledare kommer och går som de hinner.

  Opponenterna är de samma för skriftlig och muntlig opponering.

 • Kurspersonal

  Koordinator: Henrik Wallén, henrik.wallen@aalto.fi, tfn 050 420 5860, Marvägen 8, rum 2146
  Vetenskapligt skrivande, muntlig framställning, text- och talverkstäder: Sofia Sevón, sofia.sevon@aalto.fi, tfn 050 563 8032
  Informationssökning: Kirsi Heino, kirsi.heino@aalto.fi
  English workshops: Laura Humphries, laura.humphries@aalto.fi


  Ansvarslärare (= godkänner kandidatarbeten) och andra kontaktpersoner

  Högskolan för ingenjörsvetenskaper

  Koordinator: Tiina Nikander

  ENG3042.kand – Energi- och miljöteknik (ENY)
  • Jukka Paatero, Energiteknik
  • Martin Vermeer, Geoinformatik
  • Henry Gustavsson, Geobyggande
  • Teemu Kokkonen, Vatten- och miljöteknik
  ENG3043.kand – Maskin- och byggnadsteknik (KJR)
  • Matti Pietola, Maskinbyggnadsteknik
  • Tommi Mikkola, Tillämpad mekanik
  • Heidi Salonen, Byggnadsteknik
  ENG3044.kand – Den byggda miljön (RYM)
  • Anahita Rashidfarokhi Fathabadi, Fastighetsekonomi
  • Vesa Kanninen, Markanvändningsplanering och trafikteknik

  Högskolan för elektroteknik

  • ELEC3013.kand – Elektronik och elektroteknik (EST): Markus Turunen
  • ELEC3014.kand – Automations- och systemteknik (AUT): Pekka Forsman
  • ELEC3015.kand – Informationsteknologi (IT): Pasi Lassila
  • ELEC3016.kand – Bioinformationsteknologi (BIO): Markus Turunen

  Högskolan för kemiteknik

  Ansvarslärare: Eero Kontturi
  Kursassistent: Juha Oksa

  Kontaktpersoner:
  • CHEM3048.kand – Bioprodukter: Eero Hiltunen
  • CHEM3049.kand – Kemi och materialvetenskap: Minna Nieminen
  • CHEM3050.kand – Kemiteknik och processer: Jari Aromaa


  Högskolan för konst, design och arkitektur

  ARTS3001.kand – Arkitektur: Anne Tervo
  ARTS3002.kand – Landskapsarkitektur: Ranja Hautamäki
  ARTS3016.kand – Inredningsarkitektur: Antti Pirinen

  Högskolan för teknikvetenskaper

  • SCI3025.kand – Produktionsekonomi: Stina Giesecke (kursassistent: Ville Vuorenmaa)
  • SCI3026.kand – Informationsnätverk: Miia Jaatinen (kursassistent: Ville Vuorenmaa)
  • SCI3027.kand – Datateknik: Eero Hyvönen (koordinatorer: Petri Leskinen och Minna Tamper) e-post: SCI3027.kand@aalto.fi
  • SCI3028.kand – Teknisk fysik: Jani-Petri Martikainen
  • SCI3029.kand – Matematik och systemvetenskaper / Matematik: Riikka Korte
  • SCI3029.kand – Matematik och systemvetenskaper / Systemvetenskaper: Juho Roponen

  Alla borde ha e-post-adresser på formen fornamn.efternamn@aalto.fi (utan eventuella åäö-prickar och accenter) om inte annat anges. Övriga kontaktuppgifter kan man hitta via people.aalto.fi eller puhelinluettelo.aalto.fi.

 • Bedömningsblanketter och anvisningar finns som bilagor nedan. Se respektive huvudämnes MyCourses-sida om du behöver en finsk- eller engelskspråkig blankett.

  OBS! Notera att bedömningen av kandidatarbeten inom SCI3027.kand Datateknik gör elektroniskt i eAge-systemet: se anvisningarna på sidan SCI3027.kand/Tehtävät/[eAge-palautus].

 • Material och länkar som inte hör till någon viss lektion hittas här.