Topic outline

  • Kontinuumimekaniikka muodostaa perustan kiinteän aineen mekaniikan ja virtausmekaniikan teorioille. Kontinuumimekaniikan perusteiden hyvä hallinta antaa valmiudet kehittyä syvällistä mekaniikan alan asiantuntijuutta vaativilla sovellusalueilla, sekä edetä myöhemmin esimerkiksi numeeristen laskennallisten menetelmien osaajaksi.