Topic outline

 • Добро пожаловать на курс!

  Kurssi järjestetään etäopetuksena Zoomissa. Jokaisen MyCoursesissa julkaistun  oppitunnin kohdalla esimmäisenä on Zoom-linkki tunnille.

  Tästä sivusta voi ladata oppikirjan audiomateriaalit:

  https://www.tochkaru-book.com/en/

  Keskiviikkoisin aina mahdollisuuden mukaan pidän vastaanottotunnin, sinne voi varata aikaa, jos jotain askarruttaa tai tarvitsee tukiopetusta.

  Osaamistavoitteet 

  Kurssin suoritettua tiedostat oman ja venäläisen puhuttelukulttuurin erot ja osaat hyödyntää oppimiasi ilmaisuja viestintätilanteissa. Osaat laatia ko. tilanteisiin liittyviä yksinkertaisia sähköpostiviestejä apuneuvoja hyväksi käyttäen ja soveltaa taitoasi myös vapaamuotoisessa kirjallisessa ja suullisessa viestinnässä.

   
  Sisältö 

  Työelämän kannalta tavanomaisten viestintätilanteiden suullinen ja kirjallinen harjoittelu, sähköpostiviestinnän perusasioita ja -rakenteita, kuullunymmärtämistä ja aitojen tilanteiden mallintamista.

   
  Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet 

  Kurssilla edellytetään säännöllistä läsnäoloa, aktiivista osallistumista oppitunneilla ja kotitehtävien tekemistä.
  Yhdistetty kirjallinen ja suullinen tentti
  Osasuoritusten vaikutus kokonaisarvosanaan ilmoitetaan kurssin alkaessa.        

  Oppimateriaali 

  Olia Dolmatova, Ekaterina Novacac (2019) Tochka RU A2. ISBN 978-5-00122-994-0, kappaleet 1-2.2 sekä verkkomateriaali ja kurssilla jaettava lisäaineisto.

  Oppikirjasta uudempi painos myös käy. Oppikirjan myy Adlibris ja Ruslania. Ruslaniasta kirjan ostaessa promokodilla Seraya-Rautaneva saa 15% alennusta.

  Arvosteluperiaatteet

  Loppuarvosanaan vaikuttavat tuntityöskentely (25%), kotitehtävät  (25%), suullinen tentti (25%) ja kirjallinen tentti (25%). Erityistä huomiota saavat laadukkaasti ja säännöllisesti tehdyt kotitehtävät.

  До встречи на уроках!