Topic outline

 • General

  Kurssitentti järjestetään etänä WebOodissa mainittuna aikana. Tenttisivu ilmestyy myöhemmin MyCoursesiin, jossa tarkat ohjeet tenttiä koskien.

  Yleistä

  Kurssin luennoi Ville Turunen ja pääassistenttina on Kim Myyryläinen (molempien sähköpostiosoite on etunimi.sukunimi@aalto.fi). Kurssilla ei järjestetä fyysisiä luentoja, vaan kurssi on luennoitu videoidusti ja kaikki kurssimateriaali sekä luentojen videotallenteet ovat saatavilla MyCoursesin kautta (kts. Materiaalit).

  Laskuharjoitukset järjestetään myös etäopetuksena (kts. Tehtävät).


  Arvostelu

  Kurssilla on jaossa kahdenlaisia harjoituspisteitä. Laskuharjoitusten yhteydessä esitellyistä palautettavista tehtävistä voi saada 2p per tehtävä, ja tehtäviä on 4 kpl per viikko (rytmitetty alku- ja loppuviikosta palautettaviksi tehtäviksi). Tämän lisäksi kurssilla on itsenäisesti ratkaistavia verkkotehtäviä, joista voi saada yhteensä 4p per viikko (kurssin ensimmäistä viikkoa lukuunottamatta). Huom: Kurssin kaikkien laskuharjoitustehtävien palautukset järjestetään ainoastaan sähköisesti! Kurssilla järjestetään myös laskuharjoitusryhmiä (kullakin ryhmällä kaksi harjoitusta viikossa), mutta kurssilla ei jaeta pisteitä harjoituksiin osallistumisesta.

  Kurssilla on käytössä kaksi eri arvosteluasteikkoa, joista opiskelijan kannalta huomioidaan parempi. Ensimmäisessä vaihtoehdossa kolmannes arvosanasta määräytyy harjoitusten perusteella eli painotus on 2/3+1/3 (kurssitentti+harjoitukset). Harjoituspisteet huomioidaan ainoastaan helmikuussa pidettävässä kurssitentissä. Toisessa vaihtoehdossa arvosana määräytyy pelkän tentin perusteella eli harjoituksia ei huomioida. Arvosanojen pisterajat päätetään vasta tentin arvostelun jälkeen. Pelkillä harjoituspisteillä ei kuitenkaan pääse kurssia läpi, vaan myös tentistä on saatava pisteitä. Kurssin läpäisyn tarkemmat pistemäärät ja muoto jossa tentti järjestetään (mahdollisesti esimerkiksi etätenttinä) lisätään myöhemmin.