Topic outline

 • General

  Yleistä

  Kurssin luennoi Ville Turunen ja pääassistenttina on Sami Helander (molempien sähköpostiosoite on etunimi.sukunimi@aalto.fi). Kurssilla ei järjestetä fyysisiä luentoja, vaan kurssi on luennoitu videoidusti ja kaikki kurssimateriaali sekä luentojen videotallenteet ovat saatavilla MyCoursesin kautta.

  Harjoitusryhmät ja assistentit:
  H01 - ma 8-10 https://aalto.zoom.us/j/61243565164 || pe 8-10 https://aalto.zoom.us/j/67476912330 - Milla Laurikkala (milla.laurikkala@aalto.fi)
  H02 - ti 14-16 https://aalto.zoom.us/j/68118564291 || to 12-14 https://aalto.zoom.us/j/64518285386- Kai Hippi (kai.hippi@aalto.fi)
  H03 - ti 10-12 https://aalto.zoom.us/j/69062473749 || to 14-16 https://aalto.zoom.us/j/63711217575 - Niko Savola (niko.savola@aalto.fi)
  H04 - ti 10-12 https://aalto.zoom.us/j/64836821298 || pe 10-12 https://aalto.zoom.us/j/64769694737 - Eemil Halonen (eemil.halonen@aalto.fi)
  H05 - ti 14-16 https://aalto.zoom.us/j/64632197991 || pe 12-14 https://aalto.zoom.us/j/68347212055 - Otso Väärämäki (otso.vaaramaki@aalto.fi)
  H06 - ma 12-14 https://aalto.zoom.us/j/67642738158 || pe 10-12 https://aalto.zoom.us/j/68160795427 - Sami Helander (sami.helander@aalto.fi)
  H07 - ma 14-16 https://aalto.zoom.us/j/62010122005 || pe 10-12 https://aalto.zoom.us/j/61534617909 - Senna Luntama (senna.luntama@aalto.fi)
  H08 - ti 12-14 https://aalto.zoom.us/j/69438846858 || to 16-18 https://aalto.zoom.us/j/63729931202- Janika Ikonen (janika.ikonen@aalto.fi)
  H09 - ti 14-16 https://aalto.zoom.us/j/65674279739 || pe 14-16 https://aalto.zoom.us/j/61597153861 - Aman Sher Agha (aman.sheragha@aalto.fi)
  H10 - ti 14-16 https://aalto.zoom.us/j/61231798877 || to 14-16 https://aalto.zoom.us/j/61649393523 - Asmae el Issaoui (asmae.el.issaoui@aalto.fi)
  H11 - ti 10-12 https://aalto.zoom.us/j/68258782457 || to 12-14 https://aalto.zoom.us/j/65405323674 - Asmae el Issaoui (asmae.el.issaoui@aalto.fi)

  Huom! Kursilla siirrytään täysivaltaiseen etäopetukseen 25.11 alkaen. Siispä loppu kurssin ajan kaikki harjoitusryhmät järjestetään ainoastaan etänä Zoomin välityksellä. (Ryhmä- ja sessio kohtaiset zoom linkit yllä.)

  Arvostelu

  Kurssilla on jaossa kahdenlaisia harjoituspisteitä. Laskuharjoitusten yhteydessä esitellyistä palautettavista tehtävistä voi saada 2p per tehtävä, ja tehtäviä on 4 kpl per viikko (rytmitetty alku- ja loppuviikosta palautettaviksi tehtäviksi). Tämän lisäksi kurssilla on itsenäisesti ratkaistavia verkkotehtäviä, joista voi saada yhteensä 4p per viikko (kurssin ensimmäistä viikkoa lukuunottamatta). Huom: Kurssin kaikkien laskuharjoitustehtävien palautukset järjestetään ainoastaan sähköisesti! Kurssilla järjestetään myös laskuharjoitus ryhmiä (kullakin ryhmällä kaksi harjoitusta viikossa), mutta kurssilla ei jaeta pisteitä harjoituksiin osallistumisesta.

  Kurssilla on käytössä kaksi eri arvosteluasteikkoa, joista opiskelijan kannalta huomioidaan parempi. Ensimmäisessä vaihtoehdossa kolmannes arvosanasta määräytyy harjoitusten perusteella eli painotus on 2/3+1/3 (kurssitentti+harjoitukset). Harjoituspisteet huomioidaan ainoastaan joulukuussa pidettävässä kurssitentissä. Toisessa vaihtoehdossa arvosana määräytyy pelkän tentin perusteella eli harjoituksia ei huomioida. Arvosanojen pisterajat päätetään vasta tentin arvostelun jälkeen. Pelkillä harjoituspisteillä ei kuitenkaan pääse kurssia läpi, vaan myös tentistä on saatava joitan pisteitä. Kurssin läpäisyn tarkemmat pistemäärät ja muoto jossa tentti järjestetään (mahdollisesti esimerkiksi etätenttinä) lisätään myöhemmin.

  Tutkimustiedon keräysilmoitus

  Tämän kurssin verkko-opetukseen liittyvää interaktiodataa kerätään tutkimustarkoitukseen. Tavoitteena on validoida tehtävien vaikuttavuutta. Dataa verrataan kurssin suorittamisen yhteydessä kertyviin suorituspisteisiin ja mahdollisesti muilta vastaavalla ilmoituksella varustetuilta kursseilta saatuun dataan.

  Tiedon turvallinen hallinta ja anonymisointi toteutetaan yleisten hyvien käytäntöjen mukaan. Kerätty tieto ei sisällä mitään mitä ei normaalistikin MyCoursesin käytön yhteydessä tallentuisi, sitä vain tarkastellaan nyt tarkemmin. Tietosuojaseloste, joka kuvaa asiaa tarkemmin, löytyy täältä. Jos haluat lisää tietoa tutkimuksen luonteesta, ota yhteyttä tiedon kerääjään: Matti.Harjula@aalto.fi