Osion kuvaus

  • Koronan vuoksi kurssilla on muutamia erikoisjärjestelyitä.

   Pienryhmät:

   Kurssilla tehdään monenlaisia tehtäviä pienryhmissä. Heti kurssin alussa muodostetaan 3-4 hengen pienryhmiä, jotka säilyvät koko kurssin ajan. Ajatuksena on, että näissä ryhmissä opiskelijat voivat halutessaan työskennellä samassa tilassa. Lähivertaistuki on ongelmanratkaisussa tärkeää ja vaikea korvata etäyhteyksillä. Tarvittaessa osa ryhmistä voi olla myös kokonaan etäryhmiä.

   Luennot:

   Luennot järjestetään etänä. Luennot pidetään luennoille varattuna aikana (ma 12-14, ke 12-14) jolloin ne striimataan Zoom:lla. Luennot koostuvat live striimistä (liitutaululla), videoiduista luentodemonstraatioista sekä pienryhmissä etänä ratkottavista pohdintatehtävistä. Luennot tallennetaan ja ne tulevat viikon loppuun mennessä nähtäville myös Mycourses-sivulle "2020 Luentovideot"-lehdelle.

   Laskarit:

   Laskuharjoitustilaisuudet toteutetaan ns. laskutupalaskareina, eli laskuharjoitustehtäviä ratkotaan assistenttien ohjauksessa laskuharjoitustilaisuuksissa. Laskuharjoitustehtävät ovat sähköiset ja niihin löytyy linkki Mycourses-sivulta. Laskuharjoitustilaisuuksia on neljä: kolme tilaisuutta (to 8-10, to 12-14 ja pe 10-12) on isoissa luentosaleissa ja kuhunkin saa tulla enintään 40 opiskelijaa. Ajatuksena on että opiskelijat voivat ratkoa laskuharjoitustehtäviä omissa pienryhmissään lähikontaktissa -- muutoin opiskelijoiden pitäisi olla luentosaleissa mahdollisimman kaukana toisistaan. Neljäs laskuharjoitustilaisuus (pe 12-14) on kokonaan etätilaisuus ja toteutetaan Zoomilla, joskin niissäkin opiskelijat voivat halutessaan toimia pienryhmissään lähikontaktissa.

   Ryhmälaskarit:

   Kurssilla on lisäksi ryhmälaskuharjoituksiksi kutsuttuja pohdintatehtäviä joita ratkotaan pienryhmissä. Ryhmät voivat jakaantua eri paikkoihin (meille on varattu tilat U020 ja U022, mutta lisääkin tiloja voidaan ottaa käyttöön) ja assistentit kiertävät ohjaamassa.

   Loppukoe:

   Loppukokeen toteutustapa on vielä auki.