Topic outline

 • Viidennellä viikolla tarkastelemme koordinaatistomuunnoksia. Tärkeitä käsitteitä ovat inertiaali- ja epäinertiaalikoordinaatistot sekä näennäisvoimat. Tärkeänä esimerkkinä käsittelemme keskipakovoimaa ja Coriolisvoimaa. 

  Kirjasta alaluvut 2.2 (instantaneous velocity), 2.6 (velocity and position by integration), 3.5 (relative velocity) sekä luvusta 4 (Newton's laws of motion) alaluvut 4.1-4.5. Lisäksi alaluvut 5.4 (dynamics of circular motion) sekä 8.5 (center of mass).

  Emme käsittele luennoilla törmäyksiä, mutta luku 8 oletetaan kirjasta luettavaksi.

  Huom. Oppikirjamme ei käsittele näennäisvoimia, muutoin kuin sanoen että keskipakovoimasta ei haluta puhua. Fysiikan ongelmia täytyy kuitenkin pystyä tarkastelemaan ja ratkaisemaan myös epäinertiaalisissa koordinaatistoissa, jolloin näennäisvoimien käsitettä ei voida sivuuttaa. Meille kuitenkin riittää kvalitatiivinen käsitys aiheesta ja tavoitteena onkin hahmottaa miltä kappaleiden liike näyttää erilaisista näkökulmista tarkasteltaessa.

  • Not available unless: You belong to any group
   Questionnaire icon
   Itsearviointi, ryhmälaskarit, viikko 5 Questionnaire
  • Not available unless: You belong to any group
   File icon
   Ratkaisuhahmotelmat File PDF
  • Not available unless: You belong to any group
   File icon
   Viikon 5 iltalukemista File PDF

   Anders Perssonin (Ruotsin meteorologinen instituutti) artikkeli Coriolis voimasta ja siihen liittyvistä väärinymmärryksistä

  • Not available unless: You belong to any group
   File icon
   Artikkeli kineettisen energian ja työn muutoksesta Galilein koordinaatistomuunnoksessa File PDF
  • Not available unless: You belong to any group
   File icon
   Artikkeli Machin periaatteesta ja tyhjiön pyörimisestä File PDF