Översikt

  • Kurssin viimeisellä viikolla käsittelemme jaksollista liikettä ja toisen asteen differentiaaliyhtälöiden käyttöä mekaniikassa. Esimerkkinä tarkastelemme erityisesti vaimenevaa harmonista värähtelijää.

    Kurssikirjasta alaluku 5.3 (Friction forces) sekä luvusta 14 (Periodic motion) alaluvut 14.1-14.7.