Topic outline

 • Luennoilla seurataan kurssin oppikirjaa Giancoli, Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics. Sovelletun fysiikan laitos hankkii kurssia suorittaville pääsyn sähköiseen oppikirjaan. Tällä kurssilla tarjotaan kahta erilaista linkkiä oppikirjaan, Pearson eText ja VitalSource. Kumpaa tahansa tai molempia voi käyttää.

  Itseopiskelua ja tenttiin valmistautumista varten oppikirja on kurssin ensisijainen oppimateriaali. Sitä täydentävät kurssin luennot ja harjoitukset.

  Suosittelen tutustumaan luennolla käsiteltäviin asioihin oppikirjasta jo ennen luentoa.

 • Alempaa löytyy linkit MasteringPhysicsiin ja sen pisteseurantaan.
 • Kevään 2021 kurssin laboratoriotyöosuus järjestetään kokonaan etäopetuksena. Se koostuu harjoittelupaketista  sekä kahdesta pakollisesta etälaboratoriotyöstä. Etälabroja tehdään kurssin viikoilla 4-6 (1.2.-15.2.). Laboratoriotöissä tutustutaan osaan kurssin luennoilla käsitellyistä aiheista käytännössä. Niissä myös harjoitellaan mittaustekniikkaa, mittaustulosten analysointia sekä virhearviointia. Työt ovat lomakemuotoisia. Normaalisti töitä tehtäisiin pareittain, mutta tässä poikkeustilanteessa lähi- ja etälaboratoriotyöt tehdään ja arvioidaan yksilösuorituksina. Palautettavien töiden on siis oltava selvästi opiskelijan omaa tuotosta.

  Laboratoriotöiden vastaava opettaja on Jani Sainio, yhteystiedot löytyvät täältä. Etälaboratorioryhmiin (CHEM01-CHEM05) ilmoittaudutaan Oodissa. Jokaisella labaryhmällä on kaksi etäopetuskertaa (Zoom/chat). Ensimmäiselle kerralla käydään läpi käytännöt ja jotain esimerkkejä esim. virhearvioinnista. Molemmilla kerroilla voi kysellä työn alla olevista etätöistä. Vaikka ajat eivät sopisikaan, niin ilmoittaudu johonkin ryhmään, jotta saat itsellesi assistentin arvioimaan työsi.

  Ryhmien ajat ja assistentit ovat:

  CHEM01               ma 13.15-14.00                  1.2. ja 8.2.          Pinja Helasuo

  CHEM02               ti 15.15-16.00                    2.2. ja 9.2.           Daniel Mottershead

  CHEM03               ke 15.15-16.00                  3.2. ja 10.2.         Alpi Jokinen

  CHEM04               to 16.15-17.00                   4.2. ja 11.2.         Joel Hätinen

  CHEM05               pe 10.15-11.00                   5.2. ja 12.2.         Jerry Aunula

  Sähköpostiosoiteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@aalto.fi. Ryhmien assistentit ottavat yhteyttä sähköpostitse labraryhmien ilmoittautumisen päätyttyä ja antavat lisäohjeita.

 • Not available unless: You belong to any group
  Kurssitentti
  • Kurssin tentti suoritetaan EXAM-tenttinä. Yleiset ohjeet EXAM-järjestelmästä löytyvät Aallon EXAM-sivuilta. 
  • Tentin voi tehdä 22.2.-26.2.2021 välisenä aikana. Rästitentit ilmoitetaan erikseen
  • Tentin kesto on 1 h 55 min.
  • Kurssitenttiin ei tarvitse ilmoittautua Oodissa, mutta sen sijaan täytyy varata tenttiaika EXAMissa. Varauksen linkki on jaettu kurssin ilmoituksena. Varauksen voi tehdä viimeistään minuuttia ennen tentin alkua.
  • Jotta kurssitentin voi suorittaa, pitää olla ilmoittautunut kurssille ja johonkin kurssilla ryhmään (WebOodissa). Jos näet tämän tämän tekstin, asia on sinun osaltasi kunnossa.
  • Mikäli tarvitset erityisjärjestelyjä perustelluista syistä, ota yhteyttä luennoitsijaan 12.2.2021 mennessä viimeistään viikko ennen haluamaasi tenttipäivää.

  EXAM-tentti  lyhyesti
  • EXAM-tentissä vastataan pelkällä tietokoneella.
  • Käytössäsi on Word, Excel, Paint, ChemDraw, kaksi laskinohjelmaa sekä 7Zip-pakkausohjelma.
  • Vastaukset kirjoitetaan Wordilla ja siinä olevalla kaavaeditorilla. 
  • Paintilla ja ChemDraw:lla voi piirtää. Kuvat kannattaa tallentaa levylle esimerkiksi jpg-tiedostoina ja liittää sitten Word-dokumenttiin.
  • Vastaus annetaan yhtenä pdf-dokumenttina vastauslaatikkoon.
  • EXAM-tenttihuoneeseessa on kerrallaan korkeintaan 6 henkilöä (huhtikuu 2021).

  Ohjeita tenttitilaisuuteen (suunnilleen vastaavat ohjeet ovat luettavissa myös tentin aikana)
  • Yleiset ohjeet tentin suorittamisesta EXAMia käyttäen löytyy Aallon EXAM-sivuilta. Jos tämän kurssin sivulla kerrotut ohjeet poikkeavat EXAMissa annetuista ohjeista, EXAMissa annettu ohje voittaa.
  • Ohjeet löytyvät myös EXAM-tentin ohjeista tentin aikana.
  • Jos EXAM-koneessasi on aluksi logout-ikkuna, paina näytön oikealla alapalkissa olevaa 'ruksia', niin pääset login-ikkunaan. Kirjaudu EXAM-koneelle koneen vieressä olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla.  Sen jälkeen kone kysyy Aalto-tunnuksiasi.  
  • Liitteenä on tentin kaavakokoelma ja luonnonvakiot. Tallenna tiedosto ensin ja avaa sitten tallennettu tiedosto klikkaamalla vasemmalla alapalkissa olevaa Adobe Acrobat Readerin kuvaketta ja hakemalla (File/Open) tiedoston Download-kansiosta.
  • Wordissä on käytössäsi tekstin syöttö, yksinkertaisten kuvien (käsivarainen) piirtäminen ja kaavaeditori. Word-tiedoston voit tallentaa sellaisenaan levylle, mutta palautuslaatikkoon pitää siirtää pdf-dokumentti.
  • Wordilla tehdään pdf-dokumentti valitsemalla kohdasta File ja sieltä Export ja edelleen Create PDF/XPS Documents ja klikkaamalla Create PDF/XPS. Tehty dokumentti saadaan siirrettyä vastauslaatikkoon valitsemalla vastauslaatikon vasemmasta yläkulmasta kuvake. Sieltä valitaan  Lataa tiedosto ja edelleen Choose File. Haluttu pdf-tiedosto voi näkyä listassa suoraan tai se löytyy kansiosta Documents. Tämä polku on hiukan muuttunut helmikuun ja huhtikuun välillä. 
  • Calculator-laskinta kannattaa käyttää numeroarvojen laskemiseen ellei välttämättä halua käyttää TI-Nspire CAS -laskinta
  • ChemDraw-ohjelmaa voi käyttää kuvien piirtämiseen. Kuvat kannattaa tallentaa levylle esimerkiksi jpg-tiedostoina ja liittää sitten Word-dokumenttiin.
  • Auki olevat dokumentit saa näkyville klikkaamalla alapalkin ohjelman kuvaketta, jos ne ovat kadonneet näytöltä. Avattu MyCourses-tentti on SEB-kuvakkeen takana.
  • Tenttiä tehdessäsi saatat nähdä useampia aikalaskureita, jotka näyttävät hiukan eri aikaa. Tärkein näistä on EXAM-työpöydällä oleva Aikaa jäljellä -laskuri, se kertoo paljonko sinulla oikeasti on aikaa jäljellä tentin tekoon. Muut laskurit määrittävät vain eri palvelujen aukioloaikoja, eivät varsinaisesti mittaa tentin kestoa. 
  • Siirrä vastauksesi sisältävät pdf-dokumentit hyvissä ajoin MyCourses-tentin palautuslaatikoihin, ettei EXAM-tenttiaikasi tältä osin lopu kesken.Vastaukset kirjoitetaan Wordilla ja siinä olevalla kaavaeditorilla. 
  • Jos tenttisi keskeytyy EXAMissa olevien ongelmien takia lähetä selvitys EXAMiin. Toimintaohjeet voi lukea sivulta Tenttitilassa toimimisen ohjeet ja video tai siihen kytketyltä ohjesivulta

  Tentin rakenne
  • EXAM-tentissä tulee olemaan seuraavanlaisia tehtäviä:
   • Viisi monivalintakysymystä, jotka arvotaan jokaiselle opiskelijalle erikseen. Näissä on sekä "valitse yksi" että "valitse kaikki oikeat" -tyyppisiä kysymyksiä. Jos monivalintatehtävässä voi valita useampia oikeita vaihtoehtoja, jokainen väärä vastaus vähentää pisteitä. Kaikkien minimipistemäärä on kuitenkin nolla. Monivalintakysymyksistä voi saada yhteensä noin 10 pistettä.
   • Kaksi laskutehtävää, jotka kummatkin arvotaan opiskelijakohtaisesti kahdesta eri aiheesta. Näihin vastataan kirjoittamalla vastaus Wordilla. Kaavaeditori on varmasti hyödyllinen. Ratkaisussa tulee esittää perustelut, lähtökohtana olevat yhtälöt ja kysytyn suureen suhteen ratkaistu suureyhtälö sekä laskea ja antaa lopputulos. Toisesta voi saada 5 pistettä ja toisesta 8 pistettä. Kummankin laskutehtävän vastaukset annetaan pdf-dokumenttina tehtävän perässä sijaitsevaan vastauslaatikkoon.
   • Yksi esseetehtävä, jonka aihe arvotaan opiskelijakohtaisesti. Esseetehtävien aiheet on listattu oheiseen tiedostoon ja julkaistu etukäteen, jotta vastaamaan voi valmistautua. Esseetehtävästä voi saa 7 pistettä. Esseetehtävän vastaus annetaan pdf-dokumenttina tehtävän perässä sijaitsevaan vastauslaatikkoon.
  • Tentistä voi saada enintään 30 pistettä kurssin loppuarvosteluun. Kuten kurssiesitteessä on kerrottu, tentin pistemäärä vaikuttaa myös siihen, kuinka paljon kurssin aikana kerättyjä pisteitä otetaan loppuarvosteluun. 
  • Kokeessa jaetaan myös kaavakokoelma, jossa on tarvittavia vakioiden arvoja.