Topic outline

 • Alempaa löytyy linkit MasteringPhysicsiin ja sen pisteseurantaan.
  • Laskuharjoitukset

   Laskuharjoitukset
   • Harjoituksia on kaksi kertaa viikossa (A ja B harjoitus). Ryhmää saa vaihtaa vapaasti.
   • Tehtävät jaetaan MP-järjestelmässä (Lh-tehtävät).
   • Ryhmät kokoontuvat Zoomissa. Assistentilta voi kysyä apuja tehtävän ratkaisuun. Kaikilla ryhmillä on sama Zoom-osoite ja tarvittaessa ryhmissä käytetään jakoa huoneisiin. 
   • Käytössä on myös Zulip-chat, jossa on kanava jokaista harjoituskertaa kohti. Zulip tukee muun muassa Latex-syntaksia, joten sillä voi lähettää myös kaavoja. 
   • Tehtävät palautetaan MP:ssä
   Ryhmät, ja assistentit: 
   • Ma 8-10, H1A Sami Londén, sami.londen(at)aalto.fi
   • Ma 13-15, H2A Helmi Iivarinen, helmi.iivarinen(at)aalto.fi 
   • Ti 13-15, H3A Tuukka Ruokokoski, tuukka.ruokokoski(at)helsinki.fi
   • To 10-12, H1B Sami, 
   • To 10-12, H3B Tuukka
   • Pe 10-12, H2B Helmi
  • Not available unless: You belong to any group

   Linkit

  • Erilaisia harjoituksia

   Kurssilla on runsaasti erilaisia harjoitustehtävämahdollisuuksia. Näistä kannattaa valita sopivat, eikä yrittääkään tehdä kaikkia.

   MP:ssä on
   • Q-tehtäviä, jotka ovat luennoille valmistavia englanninkielisiä monivalintakysymyksiä.
   • K-tehtäviä, joiden avulla voi kerrata teoriaa esimerkkien avulla. Tehtävät sisältävät ohjaavaa palautetta ja vinkkejä tehtävien ratkaisemista varten. Tehtävät ja niiden opastus ovat oppikirjan englanninkielistä oheismateriaalia. K-tehtävissä saatetaan myös kerrata lukion kurssin materiaalia. K-tehtävien tekemistä voi pitää vaihtoehtona luennoilla käymiselle. 
   • Lh-tehtäviä, joissa tehtävänanto ja vinkit ovat luennoitsijan rakentamia ja siksi suomenkielistä.
   • MP:n toimintaan tutustuttava Johdantoharjoitus MastringPhysicsiin. Se kannattaa tehdä, jotta ei tekisi teknisiä virheitä varsinaisia harjoitukis palauttaessa.  
   • Matematiikkaa kertaava K0-harjoitus, joka siis kertaa fysiikan tarvitsemaa matematiikkaa. Siitä voi tehdä yhden tehtävän tai useamman, jos kokee tarvitsevansa harjoitusta. Pisteitä siitä tulee niukanlaisesti työmäärään nähden.
   Harjoitusten takarajat ja pisteet
   • Q-tehtävät tulee palauttaa ennen luentoa. Palautusajan päätyttyä niistä ei saa pisteitä. 
   • K-tehtävillä on ohjeellinen palautusaika. Myöhässä palautetuista saa yhtä paljon pisteitä kuin ajoissa palautetuista.
   • Lh-tehtävät ovat tehtävissä noin kahden viikon ajan. Myöhässä palautetuista Lh-tehtävista saa vähemmän pisteitä kuin ajoissa palautetuista.  

   Ryhmätyöstä ja prujaamisesta

   Koska harjoituksista saa pisteitä loppuarvosteluun, harjoitukset tulee tehdä itsenäisesti. MP:n tehtäviä saa ratkoa ryhmätyönä mutta kopiointi verkosta tai muilta opiskelijoilta ei ole sallittua. Tehtävien ratkaiseminen ryhmässä, jossa jokainen tekee yhteisen keskustelun perusteella laskemisen itse on ryhmätyötä, mutta tehtävien jakaminen ryhmän kesken ja muiden ratkaisemien tehtävien tulosten kopiointi toisilta on kopiointia.