Översikt

 • Osan laskuharjoituksista voi korvata vapaaehtoisella yksin tai pareittain tehtävällä projektityöllä. Täällä on listattuna projektiaiheita, mutta aihe voi olla myös opiskelijan oma kurssin aiheeseen liittyvä. Projektityö arvostellaan asteikolla 0-8, joka lisätään laskuharjoituspisteisiin, kuitenkin siten, että laskuharjoitusten ja projektityön yhteispistemäärä on enintään 40 (eli projektityöllä voidaan korvata yhden viikon laskuharjoitustehtävät). Projektityöhön ei pitäisi kulua aikaa viittä tuntia pidempään.

  Projektityössä arvostellaan loppuraportti, josta arvostellaan seuraavat osiot:

  1. Yleiset kommentit ja ajatukset projektityön aiheesta -- mistä on kyse, mihin sitä voi käyttää tai miksi se on tärkeää?
  2. Hyviksi osoittautuneet hakusanat, joilla tietoa on löytynyt. Lisäksi lista hyviksi osoittautuneista lähteistä.
  3. Mitkä asiat kaipaisivat vielä selvitystä? Kuinka etenisitte projektissa, mikäli työn olisi oltava laajempi? Erityisesti lista jatkokysymyksistä, jotka vaatisivat selvennystä.

  Allaolevien projektiaiheiden yhteydessä on hieman aiheeseen liittyvää aineistoa, joka toivon mukaan auttaa pääsemään aiheessa alkuun. Ottakaa etukäteen yhteyttä luennoitsijaan (jami.kinnunen@aalto.fi), mikäli haluatte projektityön jostakin aiheesta tehdä.
  • Fil icon
   Wireless Power Transmission to UAV using LASER Beaming Fil
   Tillgänglig om: Du tillhör någon grupp
  • Fil icon
   HS 21.9.2014 (pdf-tuloste) Fil
   Tillgänglig om: Du tillhör någon grupp
  • Fil icon
   HS 26.10.2017 (pdf-tuloste) Fil
   Tillgänglig om: Du tillhör någon grupp