Topic outline

 • Elektromagnetism

  Detta är den svenskspråkiga Elektromagnetism kursens (PHYS-A5130) MyCourses sidor

  Kursen består av föreläsningar, laborationer och räkneövningar. 50-60% av kursvitsordet består av laborations- och räkneövningspoäng. Kursen har tre typer av räkneövningar, hemuppgifte(n/r), ex tempore (oförberedda) och instuderingsuppgifter i WileyPlus för föreläsningarna.

  I den rådande coronasituation (i skrivande stund 11.12.) ser det ut som om föreläsningarna och räkneövningarna kommer att ordnas på distans, samt att laborationerna ordnas som under höstterminen, d.v.s. något modifierade med mindre arbetstimmar i elevlabbet.

  Kursen är primärt avsedd för ENG- och SCI-skolans studenter, samt för CHEM-skolans elever som vill få en djupare insikt i elektromagnetisk växelverkan, men studeranden från andra kandidatprogram är också välkomna. 

  Troligtvis ordnas kurstenten på distans, men vitsordssystemet hålls trots det som normalt (0-5).

  Kursens lärare:

  Föreläsare + ex tempore övningar: Jonatan Slotte

  Labbassistent: Andreas Holm + Isak Björkman

  Räknestugor: Markus Henttonen