Topic outline

 • Detta är den svenskspråkiga Elektromagnetism kursens (PHYS-A5130) MyCourses sidor

  Kursen består av föreläsningar, laborationer och räkneövningar. 50-60% av kursvitsordet består av laborations- och räkneövningspoäng. Kursen har tre typer av räkneövningar, hemuppgifte(n/r), ex tempore (oförberedda) och instuderingsuppgifter i WileyPlus för föreläsningarna.

  I den rådande coronasituation (i skrivande stund 11.12.) ser det ut som om föreläsningarna och räkneövningarna kommer att ordnas på distans, samt att laborationerna ordnas som under höstterminen, d.v.s. något modifierade med mindre arbetstimmar i elevlabbet.

  Kursen är primärt avsedd för ENG- och SCI-skolans studenter, samt för CHEM-skolans elever som vill få en djupare insikt i elektromagnetisk växelverkan, men studeranden från andra kandidatprogram är också välkomna. 

  Troligtvis ordnas kurstenten på distans, men vitsordssystemet hålls trots det som normalt (0-5).

  Kursens lärare:

  Föreläsare + ex tempore övningar: Jonatan Slotte

  Labbassistent: Andreas Holm + Isak Björkman

  Räknestugor: Markus Henttonen

 • Kursens föreläsningar kommer troligtvis att ordnas på distans, såvida inte corona-situationen förändras märkbart. Föreläsningarna streamas i zoom (link nedan)

  Frågor kan ställas under pågående föreläsning i chatten, eller verbalt genom att sätta på sin mikrofon. Försök komma ihåg att sätta upp handen i zoom, så förstår jag att avbryta min monolog.

  Föreläsningstransparangerna är endast tänkta som stöd för föreläsningarna och som stöd för kursens svenskspråkiga terminologi. Transparangerna bör inte användas som den enda litteraturen på kursen.


 • Kursen har två typer av räkneövningar plus instuderingsuppgifter för föreläsningarna.  Instuderingsuppgifterna görs i WileyPlus-systemet. För att få ett användarkonto till kursens WileyPlus-sida kräver det att man anmält sig till kursen

  Instuderingsuppgifterna kommer upp på fredagar kl. 12. Dessa handleds inte, men svar och lösningar hittas efter deadlinen i WileyPlus-systemet.

  Kursens hemuppgift(er), som är en/två omfattande/svårare uppgift(er), kommer upp på tisdagar kl. 10 på denna sida. Handledning ges på räknestugorna i zoom (link nedan) under samma veckas torsdag och fredag. Hemuppgiften lämnas upp i upplämningslådan nedan i MyCourses, deadline tisdag kl. 10. 

  Måndagens räkneövningar genomförs som ex tempore (oförberedda) övningar i zoom, link nedan. Två exempel gås först igenom och därefter har eleverna ca 1 h på sig att lösa två uppgifter. Uppgifterna gås igenom efter detta. 

  Inga modellösningar publiceras för hemuppgiften och ex tempore övningarna.

  Föreläsaren anser det empiriskt bevisat att medtagande av studiematerial till räkneövningstillfällen förbättrar inlärningsresultaten :-).

 • Kursens obligatoriska laboratoriedel består av ett övningspaket och två laboratiearbeten. Ett av laboratoriearbetena utförs som kontaktundervisning och ett som en distanslaboration. Båda arbeten utförs individuellt. I laborationerna bekantar man sig i praktiken med teorin som gåtts igenom på föreläsningarna. Samtidigt övar man sig  på mätteknik, analys av mätresultat och felanalys. Rapporteringen är blankettbaserad.

  Laborationen som görs som kontaktundervisning utförs i undervisningslaboratoriet som hittas i Otsvängen 1:s U-dels källarvåning. Ingång via M-dörren, ta första dörren till höger och trapporna ner. 

  Kontaktlabben ordnas under följande tider (notera att tiderna i WebOodi inte stämmer):

  LAB1 Måndag 25.1. kl. 16.15-18.45 (Isak Björkman)

  LAB2 Tisdag 26.1. kl. 15.15-17.45 (Isak Björkman)

  LAB3 Torsdag 28.1. kl. 16.15-18.45 (Isak Björkman)

  LAB4 Måndag 1.2. kl. 16.15-18.45 (Isak Björkman)

  LAB5 Onsdag 3.2. kl. 15.15-17.45 (Andreas Holm)

  LAB6 Fredag 5.2. kl. 13.15-15.45 (Andreas Holm)

  LAB7 Måndag 8.2. kl. 16.15-18.45 (Andreas Holm)

  LAB8 Tisdag 9.2. kl. 12.15-14.45 (Andreas Holm)

  Kursens labbassistenter är Andreas Holm och Isak Björkman.

  Bakgrundsinformation för övningspaketet, samt bedömningsgrunderna för labben, hittas i mappen "Allmänt" nedan.

  Bedömning

  Information om hur laborationerna bedöms hittas i mappen Allmänt nedan. Observera dock att labbarbetena är obligatoriska men att någon undre poänggräns inte finns, d.v.s. arbetena måste endast vara godkända. Labben och övningspaketet bedöms med poängen 0-5. Maxpoängen är således 15 i labbpoäng. Vitsordspoängen är 2/3 av detta.

  Bekanta dig med arbetets material före mätningarna. Besvara förhanduppgifterna före laboratorieturen. Då du kommer till undervisningslaboratoriet, börja med att anmäla dig för assistenten. För varje laboratoriearbete ifylls en svarsblankett, som assistenten kontrollerar och bedömmer.

  Om du inte kan delta i laboratorieturen, kontakta assistenten i tid och kom överens om en ersättande prestation. Kontakta även assisten ifall du har frågor gällande labben.

  Databehandling

  Under "Allmänt" menyn hittas information och exempel på hur mätdata bör behandlas.

  Laboratoriearbeten

    L5 L6 L7 L8
  Permittivitet Moliis, Arne Böstman, Konrad Salokangas, Alvar Eklund, Jakob
  Portin, Lina Heimonen, Victor Dahl, Zacharias Roos, Martin
  Westerholm, Oscar Krivosheev, Nikolai Franzén, Niklas  
  Solenoidens magnetfält Österlund, Sigrid Nylund, Rasmus Smeds, Jesper Hällström, Anton
  Lille, Matilda Wallén, Walter Donner, Wilma  
  Piippo, Meri Nylund, Joel Mäenpää, Aron  
  Växelströmkretsen Raatikainen, Karla Teir, Edvard Lillqvist, Samuel  Rosqvist, Sara
  Partanen, Anton Vikström, Rasmus Granlund, Viktor  Backlund, Emil
  Paavola, Pihla Lindström, Tony Svartbäck, Minna  

  Distanslaboratorieindelning
  L1, L2, L3, L4 L5, L6, L6, L8
  Permittivitet Keski-Nisula Elias Backlund, Emil
  Wirén Alex  Mäenpää, Aron
  Björmans Erika Donner, Wilma
  Hellman Axel Rosqvist, Sara
  Unnérus Carl Teir, Edvard
  Peltola Johannes Piippo, Meri

  Smeds, Jesper

  Hällström, Anton
  Solenoidens magnetfält Lempiälä Oskar Lindström, Tony
  Backlund Alfred Böstman, Konrad
  Hätinen Matilda Westerholm, Oscar
  Wärnå Aron Svartbäck, Minna
  Hermunen Oscar Partanen, Anton
  Linde Ellen Vikström, Rasmus
  Jern Linus Moliis, Arne

  Granlund, Viktor
  Växelströmskrets Löfqvist Oscar Österlund, Sigrid
  Wikström Alexander Salokangas, Alvar
  Foley Lucas Portin, Lina
  Grannas Anton Dahl, Zacharias
  Westerlund Joel Lille, Matilda
  Etzell Peik Wallén, Walter
  Kosomaa Urho Roos, Martin

  Franzén, Niklas
  Toroidens magnetfält
  Bergman William Paavola, Pihla
  Wärnman Isak Lillqvist, Samuel
  Karlsson Mikael Nylund, Rasmus
  Björklund Frida Heimonen, Victor
  Lillmals Robin Nylund, Joel
  Nordström Elias Eklund, Jakob
  Krivosheev, Nikolai
  Raatikainen, Karla

  Distanslabbens dejoureringstillfällen


  Ti 09.02 (Isak) Fre  12.02 (Andreas)
  Permittivitet
  12.15 - 13.00 12.15 - 13.00
  Solenoidens magnetfält
  13.00 - 13.45
  13.00 - 13.45
  Växelströmkrets
  13.45 - 14.30 13.45 - 14.30
  Toroidens magnetfält
  14.30 - 15.15 14.30 - 15.15