Topic outline

 • Kursen har två typer av räkneövningar plus instuderingsuppgifter för föreläsningarna.  Instuderingsuppgifterna görs i WileyPlus-systemet. För att få ett användarkonto till kursens WileyPlus-sida kräver det att man anmält sig till kursen

  Instuderingsuppgifterna kommer upp på fredagar kl. 12. Dessa handleds inte, men svar och lösningar hittas efter deadlinen i WileyPlus-systemet.

  Kursens hemuppgift(er), som är en/två omfattande/svårare uppgift(er), kommer upp på tisdagar kl. 10 på denna sida. Handledning ges på räknestugorna i zoom (link nedan) under samma veckas torsdag och fredag. Hemuppgiften lämnas upp i upplämningslådan nedan i MyCourses, deadline tisdag kl. 10. 

  Måndagens räkneövningar genomförs som ex tempore (oförberedda) övningar i zoom, link nedan. Två exempel gås först igenom och därefter har eleverna ca 1 h på sig att lösa två uppgifter. Uppgifterna gås igenom efter detta. 

  Inga modellösningar publiceras för hemuppgiften och ex tempore övningarna.

  Föreläsaren anser det empiriskt bevisat att medtagande av studiematerial till räkneövningstillfällen förbättrar inlärningsresultaten :-).

  • File icon
   Hemuppgift 1, vecka 2 File
   Not available unless: You belong to any group
  • File icon
   Hemuppgift 2, vecka 3 File
   Not available unless: You belong to any group
  • File icon
   Hemuppgift 3, vecka 4 File
   Not available unless: You belong to any group
  • File icon
   Hemuppgift 4, vecka 5 File
   Not available unless: You belong to any group
  • File icon
   Hemuppgift 5, vecka 6 File
   Not available unless: You belong to any group
  • Assignment icon
   Ex tempore 18.1., 12-14, inlämning Assignment
   Not available unless: You belong to any group
  • Assignment icon
   Ex tempore 18.1., 14-16, inlämning Assignment
   Not available unless: You belong to any group
  • Assignment icon
   Ex tempore 25.1., 12-14, inlämning Assignment
   Not available unless: You belong to any group
  • Assignment icon
   Ex tempore 25.1., 14-16, inlämning Assignment
   Not available unless: You belong to any group
  • Assignment icon
   Ex tempore 1.2., 12-14, inlämning Assignment
   Not available unless: You belong to any group
  • Assignment icon
   Ex tempore 1.2., 14-16, inlämning Assignment
   Not available unless: You belong to any group
  • Assignment icon
   Ex tempore 8.2., 12-14, inlämning Assignment
   Not available unless: You belong to any group
  • Assignment icon
   Ex tempore 8.2., 14-16, inlämning Assignment
   Not available unless: You belong to any group
  • Assignment icon
   Ex tempore 15.2., 12-14, inlämning Assignment
   Not available unless: You belong to any group
  • Assignment icon
   Ex tempore 15.2., 14-16, inlämning Assignment
   Not available unless: You belong to any group
  • Folder icon
   Tidigare Ex Tempore-övningar Folder
   Not available unless: You belong to any group