Topic outline

 • Kursens föreläsningar ordnas på distans, såvida inte corona-situationen förändras märkbart. Föreläsningarna streamas i zoom (link nedan)

  Frågor kan ställas under pågående föreläsning i chatten, eller verbalt genom att sätta på sin mikrofon. Försök komma ihåg att sätta upp handen i zoom, så förstår jag att avbryta min monolog.

  Föreläsningstransparangerna är endast tänkta som stöd för föreläsningarna och som stöd för kursens svenskspråkiga terminologi. Transparangerna bör inte användas som den enda litteraturen på kursen.
   

  • Folder icon
   Föreläsningstransparangerna Folder
   Not available unless: You belong to any group
  • Folder icon
   Konceptfrågorna + exempeluppgifterna från föreläsningarna Folder
   Not available unless: You belong to any group
  • Forum icon
   Diskussion och frågor om föreläsningarnas konceptfrågor Forum
   Not available unless: You belong to any group