Topic outline

 • Kursen har två typer av räkneövningar plus instuderingsuppgifter för föreläsningarna.  Instuderingsuppgifterna görs i WileyPlus-systemet. För att få ett användarkonto till kursens WileyPlus-sida kräver det att man anmält sig till kursen

  Instuderingsuppgifterna kommer upp på fredagar kl. 12. Dessa handleds inte, men svar och lösningar hittas efter deadlinen i WileyPlus-systemet.

  Kursens hemuppgift(er), som är en/två omfattande/svårare uppgift(er), kommer upp på tisdagar kl. 10 på denna sida. Handledning ges på räknestugan i zoom (link nedan) under samma veckas fredag 12-14. Hemuppgiften lämnas upp i upplämningslådan nedan i MyCourses, deadline tisdag kl. 10. 

  Uppgifterna till måndagens räkneövning kommer upp efter räknestugan för hemuppgiften kl. 14 på fredagar. Räkneövningen består av två exempeluppgifter och två poänguppgifter. Deadline för poänguppgifterna är måndag kl. 17.

  Inga modellösningar publiceras, men för måndagens poänguppgifter görs lösningstips.

  Föreläsaren anser det empiriskt bevisat att medtagande av studiematerial till räkneövningstillfällen förbättrar inlärningsresultaten :-).


  • folder icon
   R2 med tips Folder
   Not available unless: You belong to any group
  • resource icon
   Hemuppgift 1, vecka 9 File
   Not available unless: You belong to any group
  • assign icon
   Hemuppgift 1, inlämning Assignment
   Not available unless: You belong to any group
  • resource icon
   Hemuppgift 2, vecka 10 File
   Not available unless: You belong to any group
  • assign icon
   Hemuppgift 2, inlämning Assignment
   Not available unless: You belong to any group
  • resource icon
   Hemuppgift 3, vecka 11 File
   Not available unless: You belong to any group
  • assign icon
   Hemuppgift 3, inlämning Assignment
   Not available unless: You belong to any group
  • resource icon
   Hemuppgift 4, vecka 12 File
   Not available unless: You belong to any group
  • assign icon
   Hemuppgift 4, inlämning Assignment
   Not available unless: You belong to any group
  • resource icon
   Hemuppgift 5, vecka 13 File
   Not available unless: You belong to any group
  • assign icon
   Hemuppgift 5, inlämning Assignment
   Not available unless: You belong to any group
  • resource icon
   R2 räkneövning 1, vecka 9 File
   Not available unless: You belong to any group
  • assign icon
   R2 räkneövning 1, vecka 9 inlämning Assignment
   Not available unless: You belong to any group
  • resource icon
   R2 räkneövning 2, vecka 10 File
   Not available unless: You belong to any group
  • assign icon
   R2 räkneövning 2, vecka 10 inlämning Assignment
   Not available unless: You belong to any group
  • resource icon
   R2 räkneövning 3, vecka 11 File
   Not available unless: You belong to any group
  • assign icon
   R2 räkneövning 3, vecka 11 inlämning Assignment
   Not available unless: You belong to any group
  • resource icon
   R2 räkneövning 4, vecka 12 File
   Not available unless: You belong to any group
  • assign icon
   R2 räkneövning 4, vecka 12 inlämning Assignment
   Not available unless: You belong to any group
  • resource icon
   R2 räkneövning 5, vecka 13 File
   Not available unless: You belong to any group
  • assign icon
   R2 räkneövning 5, vecka 13 inlämning Assignment
   Not available unless: You belong to any group