Topic outline

 • Preliminärt gäller följande poängsättning på kursen (detta kan ändra på basen av feedback från Elektromagnetism-kursen i period III)

  Kursens vitsordet bestäms av tentamen, räkneövningar och laboratoriearbeten.

  Maxpoäng i kursen är 60 poäng varav de olika delmomenten ger följande maxpoäng:

  • Tent max 30 p 
  • WileyPlus-instuderingsuppgifterna max 4 p
  • Ex Tempore-övningarna 8 p
  • Hemuppgifterna max 8 p
  • Laboratoriearbeten max 10 p

  Godkänt ca 26 p, med en tentgräns på 8 p.

  Poängen är i kraft ända tills kursen föreläses nästa gång, förutom labbpoängen. F.o.m. period I 2017 är labbpoängen i kraft ännu under nästa motsvarande kurs.