Topic outline

 • Kursens obligatoriska laboratoriedel består av övningspaketet, ett kontaktlabb och ett distanslabb. I laborationerna bekantar man sig i praktiken med teorin som bahandats under kursen. Samtidigt övar man sig  på mätteknik, analys av mätresultat och felanalys. Rapporteringen är blankettbaserad. Labbarbetena inleds med ett övningspaket, som utgör 1/3 av de totala labbpoängen. 

  Andreas Holm (andreas.holm@aalto.fi) fungerar som kursens labbassistent.

  Kontaktlabben på kursen hålls vecka 13 och 14. Grupperna är följande:

  LAB1: Ti 30.3. kl. 15.15-17.45

  LAB2: Ons 31.3. kl. 15.15-17.45

  LAB3: Ons 7.4. kl. 15.15-17.45

  LAB4: To 8.4. kl. 16.15-18.45

  Anmälningen till grupperna sker via MyCourses och anmälningslinken hittas på denna sida. 

  Anmälningen öppnar  onsdag 10.3. kl 15.00 och stänger torsdag 25.3. kl. 16.00.

  Ifall du hör till en riskgrupp eller annars inte har möjlighet att delta i ett kontaktlabb (vilket rekommenderas från en inlärningssynvinkel), så är det möjligt att istället göra två distanslabb. Ifall du tänker göra detta, anmäl dig till gruppen LABD.

  Bakgrundsinformation för övningspaketet, samt bedömningsgrunderna för labben, hittas i mappen "Allmänt" nedan.

  Kontaktlaboratoriegrupper och -arbeten

  Kom ihåg att göra förhandsuppgifterna innan laborationstillfället!


  LAB1 LAB2 LAB3 LAB4 LABD
  Halvledares elektriska konduktivitet Oscar Hermunen Aron Ekman Martin Sederholm Tony Lindström
  Linus Jern Arne Moliis Max Ulfves
   
  Interferometern Matilda Hätinen Ellen Linde Emil Stråka

  Anton Partanen Victor Lindh    
  Ljusets diffraktion Sonja Engblom Tobias Waris
  Emil Backlund Johannes Peltola Alexander Smeds
  Oscar Löfqvist Isak Wärnman
  Fredrik Lindstedt Minna Svartbäck
  Roosa Raiskila
  Ma Sand  
  Radioaktivitet och strålning Axel Hellman Mikael Karlsson Peik Etzell Robert Aspelin Wilma Donner
  Alexander Wikström Jonathan Winqvist Hanna Johansson
  Alfred Backlund

  Distanslaboratoriearbeten


  Fotoelektriska effekten Matilda Hätinen
  Sonja Engblom
  Linus Jern
  Arne Moliis
  Mikael Karlsson
  Ellen Linde
  Emil Stråka
  Ma Sand
  Fredrik Lindstedt
  Tony Lindström
  Johannes Peltola
  Wilma Donner
  Interferometern Oscar Hermunen
  Roosa Raiskila
  Jonathan Winqvist
  Alexander Smeds
  Hanna Johansson
  Alfred Backlund
  Max Ulfves
  Ljusets diffraktion Alexander Wikström
  Axel Hellman
  Aron Ekman
  Victor Lindh
  Martin Sederholm
  Peik Etzell
  Robert Aspelin
  Radioaktivitet och strålning Oscar Löfqvist
  Anton Partanen
  Tobias Waris
  Isak Wärnman
  Emil Backlund
  Minna Svartbäck


  • choicegroup icon
   Anmälning till kontaktlabbet Group choice
   Not available unless: You belong to any group
  • folder icon
   Allmänt Folder
   Not available unless: You belong to any group
  • quiz icon
   Övningspaketet Quiz
   Not available unless: You belong to any group
  • folder icon
   Kontaktlaborationerna Folder
   Not available unless: You belong to any group
  • folder icon
   Distanslaborationerna Folder
   Not available unless: You belong to any group
  • assign icon
   Upplämning av kontaktlabben Assignment
   Not available unless: You belong to any group
  • assign icon
   Upplämning av distanslabben Assignment
   Not available unless: You belong to any group