Topic outline

 • SCI3025.kand (Tuotantotalous)
  SCI3026.kand (Informaatioverkostot) 

  (OBS. Svenkspråkigt kandidatseminarium inom teknik JOIN.sv.kand)

  Vastuuopettajat Riikka Kaipia ja Stina Giesecke, kurssiassistentti Lasse Kaartinen, etunimi.sukunimi@aalto.fi.

  Kurssin kuvaus

  Kurssi koostuu kandidaatintyön laatimisesta valitusta aiheesta ohjaajan opastamana, ja sitä tukevista luennoista, työpajoista ja palautettavista tehtävistä. Opiskelija esittää kandidaatityönsä seminaarissa, ja opponoi toista työtä. Kurssin osana suoritetaan kypsyysnäyte. Kurssin eri vaiheet ja niiden aikataulu on esitetty alla. 

  Kurssin läpäisyvaatimukset

  • Hyväksytty kandidaatintyö, sen esittäminen seminaarissa ja toisen työn opponointi. 
  • Osallistuminen 4 luennolle, kahteen teksti- ja puhepajaan sekä opintopiiriin
  • Kaikkien palautettavien tehtävien suorittaminen aikataulussa (mm. tutkimussuunnitelma ja kandityö eri vaiheissaan, teksti- ja puhepajojen tehtävät)
  • Muut vaaditut tehtävät (työn aihe, yhteydenotto ohjaajaan, ilmoitus aiheesta ja ohjaajasta MyCourses-palautuslaatikkoon)
  • Tiivistelmätyöpaja on pakollinen niille, joiden koulusivistyskieli on suomi, mutta jotka kirjoittavat työnsä englanniksi, muille vapaaehtoinen. 

  Ilmoittautumiset teksti- ja puhepajoihin

  Ilmoittautuminen teksti- ja puhepajoihin on päättynyt.

  Aiemmat suoritukset

  Läsnäolo- tai osatehtäväsuoritukset aiemmilta lukukausilta ovat voimassa, varmista asia kuitenkin vastuuopettajaltasi.

  Kurssin aikataulu ja vaiheet – muutokset vielä mahdollisia! 

  Kevät 2021

  vko

  Tapahtuma

  Sisältö

  Vastuuhenkilö

  12.1.

  2

  Luento: Kurssin aloitus

  Kandiseminaarin ja kandityön tavoitteet, aiheiden julkistaminen

  Riikka Kaipia, Stina Giesecke

  19.1.

  3

  Luento: Johdatus tieteelliseen kirjoittamiseen

   

  Jepa Piirainen/ Kielikeskus

  22.1. mennessä

   

  Tehtävä: Ota yhteyttä ohjaajan (esim. sähköpostitse)

  Sopiminen kandityön aihepiiristä ja ohjauksesta

  Kandityön tekijä

  26.1.

  4

  Luento: Kandityön tiedonhaku, elektroniset tietokannat

  Omaan kandityöaiheeseen liittyvä tiedonhaku

  Harri Maikola/ Tutkimuspalvelut

  2.2.

  5

  Luento: Tieteellinen viittaaminen ja viitteidenhallintaohjelmat

   Oikeat viittauskäytännöt ja RefWorks-ohjelman viitehallintaharjoitus

  Antti Rousi/ Tutkimuspalvelut

  Heti kun tiedossa, viimeistään 4.2.

   

  Tehtävä: ilmoita työsi aihe/teema ja ohjaaja

  Palauta palautuslaatikkoon Kandityöaiheet-sivulla

  Kandityön tekijä

  4.2.

  Tehtävä: Tutkimussuunnitelman palautus (1-3 sivua)

  Ohjaajalle työn tavoite ja rajaus, tutkimuskysymykset ja esitys teoriapohjaksi

  Kandityön tekijä

  9.–21.2.

  Tieteellisen tekstin ominaispiirteet - itseopiskelutehtävät

   

  Kielikeskus

  12.2. 

  6

  Tehtävä: Tiedonhaun tehtävän palautus

  Palautus ohjeiden mukaan

  Kandityön tekijä

  16.2.

  7

  Kandiklinikka

  Apua kandityön tekemiseen Zoom-tilaisuudessa

  Riikka Kaipia, Stina Giesecke, Lasse Kaartinen

  21.2.

   

  Tehtävä: Tieteellisen kirjoittamisen itseopiskelutehtävien deadline

   

   

  22.2.

  8

  Tehtävä: Ensimmäinen 8-10 sivun luonnosversio

  MyCourses-palautuslaatikkoon ja ohjaajalle sähköpostitse

  Kandityön tekijä

  22.2.

   

  Ilmoittautuminen tekstipajoihin päättyy

   

   

  1.-5.3.

  9

  Tekstipaja 1 

  Tekstipaja A: ti 2.3. klo 14.15-15.45

  Tekstipaja B: ke 3.3. klo 10.15-11.45

  Tekstipaja C: to 4.3.klo 14.15-15.45

  Tekstipaja D: pe 5.3.klo 10.15-11.45

  Tekstipaja 1 – tekstin   rakenne – tiivistelmä – editointi ja viimeistely – harjoituksia

   

  Jepa Piirainen (pajat A ja B), Emmi Lahti (pajat C ja D)

  / Kielikeskus

  1.3.

   

  Tekstipaja 1 kandin englanniksi tekeville

  ma 1.3. klo 9.00–10.30

   

  Matthew Billington / Kielikeskus

  5.3.

   

  Tehtävä: Tekstinäytteen palauttaminen tekstipajaa 2 varten

  Tekstinäytteen palautus tieteellisen kirjoittamisen opetus -välilehden ohjeiden mukaisesti

   Kandityön tekijä

  9.3.

  10 

  Ei luentoa

  15.3.

   

  Ilmoittautuminen puhepajoihin päättyy

   

   

  15.-19.3.

  11

  Tekstipaja 2 

  Tekstipaja A: ti 16.3. klo 14.15-15.45

  Tekstipaja B: ke 17.3. klo 10.15-11.45

  Tekstipaja C: to 18.3. klo 14.15-15.45

  Tekstipaja D: pe 19.3. klo 10.15-11.45

  Tekstipaja 2 – palaute tekstinäytteestä – ajankohtaisia teemoja sekä editointi- ja viimeistelyvinkkejä – harjoituksia – kysymysklinikka

  Jepa Piirainen (pajat A ja B), Emmi Lahti (pajat C ja D)

  / Kielikeskus

  16.3.

   

  Tekstipaja 2 kandin englanniksi tekeville

  16.3. klo 9.00–10.30

   

  Matthew Billington / Kielikeskus

  19.3.

   

  Tehtävä: Kokonaisen kandityön luonnosversion palautus

  luonnosversion palautus MyCourses-työtilaan ja ohjaajalle sähköpostitse

  Kandityön tekijä

  22.3.-24.3.

  12

  Puhepaja 1:

  Puhepaja 1A: ma 22.3. klo 9.15–10.45

  Puhepaja 1B: ke 24.3. klo 14.15–15.45

  Max 25 opiskelijaa / paja

  Henni Kervinen/ Kielikeskus

  26.3.

   

  Tehtävä: Kypsyysnäytteen palautus

  Palautus tieteellisen kirjoittamisen opetus -sivun ohjeiden mukaisesti MyCoursesiin

  Kandityön tekijä

  30.3.

  13 

  EI LUENTOA

   

   

  1.–9.4.

  14

  Puhepaja 2:

  Puhepaja 2A: to 1.4. klo 12.30–15.00

  Puhepaja 2B: ti 6.4. klo 9.00–11.30

  Puhepaja 2C: ti 6.4. klo 12.30–15.00

  Puhepaja 2D: ke 7.4. klo 9.00–11.30

  Puhepaja 2E: ke 7.4. klo 12.30–15.00

  Puhepaja 2F: to 8.4. klo 9.00–11.30

  Puhepaja 2G: to 8.4. klo 12.30–15.00

  Puhepaja 2H: pe 9.4. klo 9.00–11.30

  Puhepaja 2I: pe 9.4. klo 12.30–15.00

  · Max 5 opiskelijaa / paja

  · Opiskelijat esittelevät kandityönsä (10 min)

  · Esitys videoidaan

  · Annetaan vertais- ja opettajapalautetta

  Opiskelija lähettää opettajalle omat kommenttinsa katsottuaan videonsa

  Henni Kervinen/ Kielikeskus

  7.4.

  Tiivistelmätyöpaja (avoin kaikille, pakollinen työnsä englanniksi kirjoittaville, joiden koulusivistyskieli on suomi) 

  ke 7.4. klo 14.15-15.45

  Osallistujille tiedoksi:

  Tiivistelmätyöpajaan mukaan suomenkielisen tiivistelmän versio 1.0 (luonnos, eka versio).

  Jepa Piirainen / Kielikeskus

  13.4.

   15

  Tenttiviikko

  Tehtävä: Seminaarissa esitettävän työ palautus MyCourses-työtilaan

   

   

  19.4.

  16

  Tehtävä: Esityspäivän kalvot

  MyCourses-työtilaan

  Kandityön tekijä

  20.4.

   

  Seminaariesitykset / opponointi

  Osallistuminen seminaaripäivään

  Opiskelijat / ohjaajat

  4.5.

  18

  Tehtävä: Arvosteltavan työn palautus

  Ohjaajalle ja MyCourses-työtilaan

  Kandityön tekijä