Översikt

   • Uudet arvostelukriteerit koskevat töitä, jotka on aloitettu aikaisintaan 1.8.2021. Sitä ennen aloitetut työt arvostellaan vanhoilla kriteereillä siirtymäajalla 31.7.2022. Tämän jälkeen kaikki työt arvostellaan uusilla kriteereillä.
   • Keskeinen ero: ennen arvostelu oli asteikolla hylätty / hyväksytty / kiittäen hyväksytty.
   • Jatkossa työt arvioidaan useimpien kurssien tapaan numeerisilla arvosanoilla 0-5.
   • Opiskelijoiden kannattaa tutustua arviointikriteereihin. Siitä saa tietoa siihen, mihin asioihin työtä kirjoittaessa ja sitä viimeistellessä kannattaa kiinnittää huomiota.

  • Fil icon

   Näitä sovelletaan vain 1.8.2021 jälkeen aloitetuissa töissä.