Topic outline

 • Tervetuloa kurssille!

      


  • Markkinoinnin perusteet tarjoaa yleiskuvan markkinoinnista ja sen peruskäsitteistä. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää asiakaskeskeisyyden merkityksen, tuntee markkinoinnin termistön kurssisisällön osalta sekä osaa soveltaa oppimaansa. Keskeisiin teemoihin kuuluvat strategisen markkinoinnin rooli liiketoiminnan keskeisenä prosessina, markkinointiympäristö ja sen analysointi sekä markkinointitoimenpiteiden suunnittelu ja toteutus kuluttajaliiketoiminnassa.

   Tästä työtilasta löydät kurssiin liittyvät videot, tehtävät ja kaiken kussiin liittyvän ohjeistuksen.  Alasivut (osiot) jaksottavat kurssia ja kunkin osion takaa löytyy aiheen videot, tehtävät, palautukset ja keskustelut.

   Tutustu huolellisesti 'Kurssin suoritusohjeet ja aikataulu' -osioon, ja mikäli jokin asia jää epäselväksi, hyödynnä alla-olevaa keskustelualuetta!