Topic outline

 • Välkommen på kurs!

  Summer scenery from Sweden

  Kursens mål:
  - Att lära sig att kommunicera både muntligt och skriftligt på svenska
  - Att bekanta sig med fenomen inom sin egen bransch och kunna berätta om dem på svenska.
  - Att lära sig ord och fraser inom sin egen bransch
  - Att bekanta sig med svenskspråkiga medier och svenskspråkig kultur

  Kursens arbetsmängd är 81 timmar.

  Alla obligatoriska moduler är markerade med *, dvs. modulerna 1-9.


  KURSENS OCH PLATTFORMENS STRUKTUR

  MODULER 2-9: Gör alla moduler 2-9. 

  UPPGIFTER: Välj ett tema inom din egen bransch för modulerna 5, 6, 8 och 9.

  ÖVA: Öva grammatik och/eller uttal innan du lämnar in uppgifterna.

  PROV: För den som vill avlägga proven i det andra inhemska språket

  Du får vitsord enligt följande:
  TEKNIK: ALC-5001 (1 sp) och ALC-5002 (1 sp) + 3 sp för kursen ALC-5410


  Huom. Sinun on mahdollista tehdä myös pelkkä kurssi ilman kokeita, jos olet suorittanut toisen kotimaisen kielen kokeet aikaisemmin.


  Utöver dessa får man gör så mycket extra uppgifter som man vill och som ryms i dina 81 timmar.


  Viktiga länkar:
  Smart svenska
  Soft svenska
  Svenska för Aalto i 360 grader
  Svenskstudier för högskolestuderande


  Zoom.möten: https://aalto.zoom.us/j/68914656906

  Onsdagar kl. 16.30 


  Kursprogrammet:

  Vecka 1: 22. - 27.9.:

  - Presentera dig själv på svenska

  - Förbered underlag för diskussionen på lektionen 30.9. (artikel, video, podd)

  - Modul 3: Skriv e-post


  Vecka 2: 28.9. - 4.10.

  - Berätta om en artikel, video eller podd på Zoom 30.9. kl. 16..30

  - Berätta om dig själv (på Zoom) + video om du ännu inte har gjort den

  Argumentera skriftligt (vi går igenom teori på lektionen och uppgift DL 4.10.)

  - Modul 4: Svenska på stan (gör under veckan och presentera på Zoom onsdagen 7.10.)

  - Läs, titta eller lyssna gärna någonting angående ledarskap på Smart svenska. Vi ska diskutera temat nästa vecka på Zoom.


  Vecka 3: 5.10. - 11.10.

  -Diskussion på Zoom om arbetslivet och ledarskap 

  - Diskussion om Svenska på stan (modul 4)

  - Muntlig presentation av valfritt slag (modul 6)

  - Öva uttal


  Vecka 4: 12.10. - 18.10.

  - Träff på Zoom 14.10. kl. 16.30: Muntlig presentation 

   -Diskussion om artiklar videor och poddar (modul 7 (också på Zoom 14.10. kl. 16.30

  - Öva grammatik

  - Uppgift 2: Hållbar utveckling 

  - Förbered dig inför Zoom-möte onsdagen den 21 oktober. 

  1) Gör SITRAS livstilstest

  2) Bekanta dig med Agenda 2030 på svenska (Du behöver inte läsa hela dokumentet men bekanta dig med rubrikerna)


  Vecka 5: 19.10. - 25.10.

  - Zoom möte 21.10. kl. 16.30 - Vi behandlar temat "Hållbar utveckling)

  - Produktbeskrivning på Zoom (se uppgift 8). Ta en produkt med dig som du presenterar för andra.

  - Öva ordförråd och termer inom egen bransch

  - Skriv en text av valfritt slag (modul 8). DL 25.10.


  Vecka 6: 26.10. - 30.10.

  - Branschspecifik presentation (Modul 9) = presentationsdelen för det muntliga provet

  - Repetera uttal, grammatik och ordförråd


  Proven: 31.10 - 8.11.

  - Det skriftliga provet görs på MyCourses en tid som passar dig bäst.

  - Diskussionsdelen för det muntliga provet (se instruktionerna under PROV: Muntligt prov i svenska)