Topic outline


 • Tervetuloa Suomi 3 -kurssille!

  Opettaja: Maria Lind, maria.lind.fi@gmail.com

  Oppikirja (The textbook): Kristiina Kuparinen ja Terhi Tapaninen, Oma suomi 1

  kappaleet 10-13 (chapters 10-13)


  Tapaamme Zoomissa tiistaisin ja torstaisin klo 18.00-19.30, linkit löytyvät MyCoursesista.

  (We meet in Zoom on Tuesdays and Thursdays at 18.00-19.30, the links will be in MyCourses.)


  Välttääksesi pettymyksiä kannattaa tehdä vähintään 80% kototehtävistä ja olla poissa enintään kahdelta tunnilta. 

  (For avoiding any disappointment, I recommend you to do at least 80% of the homework and don't miss more than two online lessons.)


  Arvosana perustuu lopputenttiin 80% ja kotitehtäviin 20%.

  (The final grade will be based on the final exam 80% and the homework 20%.) 


 • Tunnin aiheet:

  - kurssin ohjelma

  - On hauskaa auttaa ystävää (sivu 171)

  - -in, us, e - sanat


  Kotitehtävät:

  - tee tehtävä 8 sivulla 178;

  - kertaus - predikatiivilause (Kokki on hyvä. Ruoka on hyvää.) tee tehtävä 6 sivulla 175;

  - tee h5p tehtävä alla.


 • Ei Zoom-tuntia.

  1. Lue teksti sivulla 173 ja tee tehtävät 4 ja 5 sivuilla 174-175. Opi sanat niin paljon kuin pystyt.

  2. Tee h5p tehtävät alla.

  3. Extra tehtävä alla - asuntoyhtiö Asunto-Apu.


 • Tunnin aiheet:

  - kertaus: -us, -in,-e sanat

  - mun ystävä

  - objekti


  Kotitehtävät:

  tehtävä 11 sivulla 181, tehtävä 13 sivulla 182.

 • Tunnin aiheet:

  - adjektiivit

  - objekti

  - Miten voi tarjota apua?


  Kotitehtävät:

  tee h5p tehtävä alla (voit tehdä myös tehtävän 10 sivulla 180);

  lue sähköpostiviestit sivulla 183 ja tee tehtävä 19 sivulla 184.

 • Tunnin aiheet:

  - kertaus: objekti

  - On hauskaa - lause


  Kotitehtävät:

  vasta Ystäväni-kirjan kysymyksiin sivulla 185 ja kirjoita kolme "minusta on hauskaa" -lausetta;

  lue teksti sivulla 188 ja tee tehtävä 1 sivulla 189,

  tee h5p tehtävä alla.

 • Tunnin aiheet:

  - ystäväni-kirja

  - kappale 11: Minun uratieni

  - koulutus Suomessa


  Kotitehtävät:

  tee tehtävä sivulla 193;

  tee tehtävä 3  sivulla ja 191 ja h5p tehtävä alla,

  lue si-imperfektistä verbityypissä 1 (tiedosto alla).

 • Tunnin aiheet:

  - ammatit;

  - imperfekti.


  Kotitehtävät:

  harjoitukset 6 ja 7 sivulla 195;

  tee tehtävä 11 s. 196 (audio alla);

  lue teksti sivulla 197, allekirjoita verbit ja tee h5p tehtävä alla.

 • Tunnin aiheet:

  - imperfekti vielä kerran;

  - hyvää joulua!


  Kotitehtävät:

  - tee tehtävät sivulla 199: kirjoita oma tarinasi ja täytä lomake;

  - kuuntele dialogia kpl 12. • Tunnin aiheet:

  -Mitä teit joululomalla?

  - Mökillä

  - Mitä mieltä olet? (s. 208)


  Kotitehtävät:

  tehtävät 2 ja 3 sivulla 204 (mökillä, sanasto);

  tehtävä 5 sivulla 206 (imperfekti);

  lue sivu 209 ja tee tehtävä 8 s. 211 (Mistä he tykkäävät?).

 • Tunnin aiheet:

  - mistä sinä tykkäät? 

  - jokamiehenoikeus

  - kuuntelutehtävä


  Kotitehtävät:

  kuuntelutehtävä 12 s. 213,

  h5p tehtävä alla (kertaustehtävä imperfektistä);

  jos et ole vielä kirjoittanut: kirjoita yksi kysymys ja yksi vastaus keskusteluun 5.1.
 • Tunnin aiheet:

  mökki,

  -as ja -is sanat


  Kotitehtävät:

  tee tehtävä 6 sivulla 208 ja h5p tehtävät alla;

  tee kuntelutehtävä 14 s. 213 (audio 7.1.21)


 • Tunnin aiheet:

  -as ja -is sanat,

  mökki (keskustelu);

  kuuntelutehtävä 13.


  Kotitehtävät:

  Lue tekstin Pikku-uutisia sivulla 219;

  kielteinen imperfekti: tee tehtävät 4 ja 5 sivulla 223

 • Tunnin aiheet:

  -is ja -as -sanat;

  kappale 13

  uutiset;

  kielteinen imperfekti.


  Kotitehtävät:

  tehtävä 7 sivuilla 224-225, tehtävät alla.

  Ensi tiistaiksi: lue pikku-uutisia (sanomalehdestä tai netistä), valitse uutinen josta kerrot luokassa. (Tehtävä 8 sivulla 225)


 • Tunnin aiheet:

  imperfekti

  Pikku-uutisia

  -is ja -as sanat vielä kerran


  Kotitehtävät:

  Lue lauseet sivulla 226. Mikä ero konjunktioiden välillä on?

  Tee tehtävät 8 ja 9 sivuilla 226-227.

 • Tunnin aiheet:

  uutiset;

  konjunktiot


  Kotitehtävät:

  kuuntelutehtävä 11 sivulla 227

 • Tunnin aiheet:

  puhutaan lapsuudesta;

  lausetyypit.


  Kotitehtävät:

  Lue teksti sivulla 229 ja tee tehtävät alla.

 • Tunnin aihe -

  lausetyypit:

  minulla on/minulla ei ole;

  ruoka on hyvää ja kokki on hyvä;

  on hauskaa;

  minun täytyy/minun ei tarvitse;

  saada, voida, osata, haluta.


  Kotitehtävät:

 • Kertaus