Topic outline

 • Välkommen på kurs!

  Summer scenery from Sweden

  Målet med kursen är att du ska:
  -  lära dig att kommunicera både muntligt och skriftligt på svenska
  -  bekanta dig med fenomen inom din egen bransch och kunna berätta om dem på svenska.
  -  lära dig ord och fraser inom din egen bransch
  -  bekanta dig med svenskspråkiga medier och svenskspråkig kultur


  Kursens arbetsmängd är 81 timmar.

  Du ska göra alla moduler som är markerade med* och utöver det kan du jobba med andra saker som intresserar dig och som ryms inom ramen för 81 timmar.

  När du avlägger det skriftliga och muntliga provet får du dessa kurskoder: ALCB-5801 (Skriftligt prov 0 sp), ALCB-5802 (Muntligt prov 0 sp) och ALCB-5800 3 p. Kursens vitsord baserar sig enbart på proven (50 % och 50 %).


  Viktiga länkar:
  Smart svenska
  Soft svenska
  Svenska för Aalto i 360 grader
  Svenskstudier för högskolestuderande


  Zoom-möten: https://aalto.zoom.us/j/68615983299

  Tis 22.9. kl. 17.00 Presentera dig själv + om kursens upplägg  Kursprogrammet:

  Vecka 1: 22. - 27.9.:

  - Dina målsättningar för kursen

  - Presentera dig själv på svenska


  Vecka 2: 28.9. - 4.10.

  - Berätta om en artikel, video eller podd på Zoom 29.9. kl. 17.00

  - Berätta om dig själv (på Zoom) + video om du ännu inte har gjort den

  - Argumentera skriftligt (vi går igenom teori på lektionen och uppgift DL 4.10.)

  - Modul 4: Svenska på stan (gör under veckan och presentera på Zoom tisd. 6.10.)


  Vecka 3: 5.10. - 11.10.

  -Diskussion på Zoom om arbetslivet och ledarskap (tisd. 6.10) samt om Svenska på stan (modul 4)

  - Modul 5 Uttal

  - Presentera ett företag eller en arbetsplats (modul 6)


  Vecka 4: 12.10. - 18.10.

  - Träff på Zoom 13.10. kl. 17.00:  Presentera ett företag eller en arbetsplats + 

   -Diskussion om artiklar videor och poddar (modul 8) (också på Zoom 13.10. kl. 17.00)

  - Skriv e-post (Modul 7)

  - Modul 9 Grammatik

  - Modul 11: Hållbar utveckling


  Vecka 5: 19.10. - 25.10.

  - Zoom möte 20.10. kl. 17.00 - Hållbar utveckling

  - Produktpresentation (också på Zoom). Ta en produkt med dig som du presenterar för andra.

  - Termer i egen bransch (modul 10)

  - Skriv en text av valfritt slag (modul 13). DL 25.10.


  Vecka 6: 26.10. - 30.10.

  - Branschspecifik presentation = presentationsdelen för det muntliga provet

  - Repetera uttal, grammatik och ordförråd


  Proven: 31.10 - 8.11.

  - Det skriftliga provet görs på MyCourses en tid som passar dig bäst.

  - Diskussionsdelen för det muntliga provet (se instruktionerna i modul 16