Topic outline

  • Työtila on tarkoitettu opinnäyteversioiden palautukseen ja kommentointiin ja akateemiseen ohjaukseen. Opinnäytepalautuksesta syntyy automaattisesti Turnitin-yhtäläisyysraportti, joka tukee tieteellistä kirjoittamista ja auttaa ehkäisemään tahatonta tai tahallista plagiointia. Raportti näyttää yhtäläisyydet työn tekstiosuuksien ja vertailukannoissa olevien aineistojen välillä. Tutustu Aalto-yliopiston Turnitin-ohjeisiin, erityisesti siihen, kuinka yhtäläisyysraportti tulkitaan. Opinnäytteen arvosteltavalle versiolle on työtilassa oma palautuspaikkansa, jossa työstä syntyy yhtäläisyysraportti ja samalla työ arkistoituu Turnitinin opiskelijatöiden vertailukantaan, jotta sitä suojataan jatkossa plagioinnilta.

    This workspace is for submitting drafts of theses or dissertations for comments and the final version for grading, as well as for Academic Advising. On submission of a Thesis, a Turnitin similarity report is generated automatically. The report shows similarities between the submitted text and sources in the comparison databases. By exposing similar text, the report supports scientific writing, and it helps prevent unintended or intended plagiarism. Read the Aalto University Turnitin instructions, especially the part on how to interpret a Turnitin similarity report The final version of the thesis is submitted to a separate return box, where the similarity report is generated and the paper is archived in Turnitin's student paper repository so as to protect it against plagiarism.

    Ennen kuin voit varata tapaamisajan, ilmoittaudu tämän työtilan jäseneksi klikkaamalla oikean reunan kohtaa Kurssiesite > Itserekisteröityminen (vaatii Aalto-kirjautumisen). Before you can book a meeting time, enrol yourself to this workspace by clicking Syllabus on the upper right of the page > Self enrolment (login with Aalto account is required).