Topic outline

 • COVID-19 NOTE:
  Due to the pandemic, all the lecture sessions will be run remotely in Zoom: 
  https://aalto.zoom.us/j/62475197032

  Lab sessions are run in a controlled manner at the Sähköpaja Lab (Maarintie 8 / TUAS building). 

  Do not come to university if you are unwell. Please, leave the premises immediately if you experience any symptoms of flu or other similar symptoms.


  Preliminary info (please, send an email if you have any questions):

  Teachers in charge: Salu Ylirisku and Kimmo Silvonen (kimmo.silvonen@aalto.fi)

  Assistants: Carl Pellja, Pulmu Pietikäinen, Aleksi Zubkovski

  ---

  Project wiki: https://wiki.aalto.fi/display/protopaja2021/

  ---

  Visiting Sähköpaja Lab during the entrance exams, i.e., unti 11th of June:

  Please, use the backdoor. Ring the bell to get in:

  Sähköpaja backdoor
  Protopaja (Protocamp) is a 10 ECTS project course to create functional interactive prototypes based on briefs by partnering companies. The students may choose their preferable topics from the tasks offered by our client companies.

  We will combine small groups for each topic (appr. 3-6 students). A prototype will be built and documented according to the company's description. At the beginning of the projects students will need to sign an agreement with Aalto and the companies, e.g. to be able to publish the results openly. The results will be presented in August. The documentation is stored on the Internet so that you may use it as part of your CV. Finnish language skills are not required, international students are encouraged to take part. 

  The course starts on Mon 31.5.2021 at 10.15 - 12.30 in Zoom (https://aalto.zoom.us/j/62475197032). 

  The lab work happens in the Sähköpaja space at Maarintie 8, TUAS-building. The groups will be fixed on the first day of the course. The workshop will be available throughout the summer. The topic and company list can later be seen in the Assignments page here in MyCourses. 

  The schedule of the course is found in the "Lectures" section on the left.


  Protopaja on erityisesti kandidaattiopiskelijoille suunnattu 10 op:n kesäkurssi. Maisteriopiskelijat ja Aallon muiden korkeakoulujen opiskelijat ovat myös erittäin tervetulleita, tiedottakaa kurssista ystävillenne! Protopaja sopii erinomaisesti myös fukseille ja lähtökohtaisesti kaikki halukkaat otetaan mukaan. Arvioisimme, että puolet kurssilaisista tulee olemaan fukseja ja kolmasosa muista koulutusohjelmista kuin sähköltä (ei kiintiöitä). Kurssin voi sijoittaa vapaasti valittaviin opintoihin.

  Protopajassa suunnitellaan ja rakennetaan ryhmätyönä prototyyppi annetusta aiheesta. Työ dokumentoidaan ja tulokset esitetään demopäivänä elokuun lopulla. Sähköpajasta protopaja eroaa mm. siinä, että projektiaiheet tulevat yritysasiakkailta. Opiskelijoilla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa projektiaiheensa valintaan - usein voimme tarjota suosikkiaiheesi. Kurssin suorittamiseen liittyy pakollisia tapaamisia TUAS-talon Sähköpajalla, joten parhaiten kurssi soveltuu kokopäiväisille opiskelijoille - päivätyön yhdistäminen tähän kurssiin voi olla hankalaa.

  Kurssille ilmoittaudutaan Oodissa. Yritysten antamat aiheet julkaistaan MyCoursesissa ennen toukokuun loppua. Opiskelijat saavat tämän jälkeen ilmoittaa myöhemmin annettavan ohjeen mukaisesti viimeistään 28.5. suosituimmuusjärjestyksessä 3-5 mieluisinta projektia. Opiskelijat jaetaan projekteihin 31.5. Tämän jälkeen tulleet jälki-ilmoittautuneet pääsevät vielä kurssille mukaan, mutta voivat rajoitetummin esittää toiveita projektiaiheen suhteen.

  Projektityön etenemistä seurataan viikottaisissa ryhmäpalavereissa, joissa mukana on vähintään yksi assistenteista. Yrityksen edustajia tavataan yrityksen kanssa sovittavalla tavalla. Lisäksi kurssilla on käytännönläheisiä vapaaehtoisia luentoja ja hands-on -tyyppistä ohjausta. Ryhmä voi keskenään sopia työajoista ja mahdollisista vapaaviikoista.

  Jos mietit, oletko sopiva henkilö kurssille, vastaamme puolestasi: olet! Töiden loppuraportit pyritään jättämään julkisesti näkyville nettiin, jolloin voitte myöhemmin viitata niihin esim. CV:ssä. Aiempien kurssitöiden dokumentaatiot ovat sivulla: http://protopaja.aalto.fi

  Vastuuopettajat: Salu Ylirisku, Kimmo Silvonen (etunimi.sukunimi@aalto.fi)

  Assistentit: Carl Pellja, Pulmu Pietikäinen, Aleksi Zubkovski


 • Not available unless any of:
  • You are a(n) Student
  • You are a(n) Teacher

  Choose your project / Valitse projektisi

  Please, choose at least 3 project topics most interesting to you and rank those according to your preferences. If you find two projects evenly interesting, you may use the same rank for them. You do not need to have previous knowledge about the topic, as the course is a place to learn with help of the assistants.

  Valitse vähintään 3 mieluisinta aihetta ja aseta ne järjestykseen oman kiinnostuksesi mukaan. Valintaperusteena voit käyttää kiinnostustasi itse aiheeseen tai kyseiseen yritykseen. Jos jotkut projekteista ovat yhtä mieleisiä, voit merkitä ne yhtä kiinnostaviksi. Esitietoja aiheesta ei vaadita projektin tekemiseen, koska kurssilla opitaan asioita yhdessä assistenttien kanssa. 

  ---

  Send your ranked choices to Kimmo Silvonen (firstname.lastname@aalto.fi) at latest on Friday 28th of May. We shall form the project teams on the basis of the lists on the first lecture on Monday 31.5. You may still change your mind during Monday.

  Lähetäthän järjestykseen laittamasi projektivalinnat Kimmo Silvoselle (etunimi.sukunimi@aalto.fi) viimeistään perjantaina 28.5. Muodostamme ryhmät kurssin ensimmäisellä luennolla maanantaina 31.5. Voit vielä muuttaa mieltäsi maanantainakin, jos siltä tuntuu.

  ---


  Project options / Projektimahdollisuudet

  1. Ensto - "Method for automatized positioning of luminaires" [show leaflet]

  2. Futurice - "Contactless Experiences of the Future" [show leaflet]

  3. Granlund - "Device for building user measurement" [show leaflet]

  4. Helvar - "Helvar ActiveAhead Radio Mapper Van" [show leaflet]

  5. Savox 1 - "Earbud for measuring oxygen saturation" [show leaflet]

  6. Savox 2 - "Near-field radar to represent surface features" [show leaflet]

  7. Xiphera - "Demonstrator platform for hardware-based security utilizing FPGA technology" [show leaflet]


  Project agreement template (a blank version for you to see what the contents are).

 • Tentative schedule - minor changes possible

  1st week / 1. viikko:

  Mon 31.5 Start and teaming up / Aloitus ja ryhmäytyminen (Kimmo) - Zoomissa (10:15-12:30)

  Tue 1.6. Contract signing + Workshop tour / Sopimusten allekirjoitus + Sähköpajakierros (2 ryhmää kerrallaan - varataan maanantaina), työturvaluentokalvojen läpikäynti omatoimisesti edellytetään (Aleksi ja Pulmu) 10:15 - 12:00  

  Wed 2.6. Project planning / Projektisuunnitelma (Salu) 10:15-12:00 [lecture video]

  Thu 3.6. Software project management + Git / Ohjelmistoprojektin hallinta ja Git/GitHub/GitLab (Carl + Aleksi ja Pulmu) 10:15 - 12:00


  2nd week / 2. viikko:

  Mon 7.6. Basics of Electronics / Elektroniikan perusteet (Pulmu) 10:15- 

  Tue 8.6. Microcontrollers (Arduino) + programming / Mikrokontrollerit (Arduino) + ohjelmointi (Pulmu) 10:15-

  Wed 9.6. Sensors and buses / Anturit ja väylät (Aleksi) 10:15-

  Thu 10.6. Electronics and circuit design, KiCAD / Elektroniikka- ja piirisuunnittelu, KiCAD (Aleksi) 10:15-


  3rd week / 3. viikko:

  Mon 14.6. Modeling, 3D printing and laser cutting / Mallinnus, 3D-tulostus ja laserleikkaus (Pulmu), 10:15 -

  Tue 15.6. Circuit manufacturing, soldering, and measurement devices (workshop session) / Piirilevyn valmistaminen, juottaminen ja mittalaitteet [pajasessio] (Online?)


  Deadlines:

  16.6. project plan / projektisuunnitelma

  23.7. mid-term report / väliraportti

  20.8. final show / loppuesitys

  31.8. final report + web pages / loppuraportti ja verkkosivut