Topic outline

 • General

  • Page icon

   • Luennoija: Anssi Mirka:  anssi.mirka@aalto.fi, Puh. 050 3687667.
   • LUENNOT ovat etukäteen luotuja tallenteita jotka voi katsoa uudestaan milloin tahansa. 

   • LASKUHARJOITUKSET järjestetään livenä Zoomin kautta ja ne nauhoitetaan myöhemmin katsottaviksi. Harjoituksiin ei ole pakko osallistua. 

   • Kurssin suorittaminen: Kurssin voi suorittaa kahdella eri tavalla:

    • Tekemällä harjoitustehtäviä ja osallistumalla tenttiin. Tällöin  60% arvosanasta muodostuu harjoitustehtävien perusteella, kun taas 40% muodostuu tentin perusteella.
    • Tenttimällä, jolloin joutu tekemään yhden tehtävän enemmän ja arvosana muodostuu pelkästään tentin arvosanasta.    Kurssin sisältö, järjestys muuttuu (luku Strang-kirjassa) :
     Geometriset vektorit ja kompleksiluvut (1.1, 9.1)
      Skalaaritulo (1.2)
      Lineaarinen riippumattomuus ja kannat (3.1, 3.4)
      Lineaarikuvaukset ja matriisit (8.1-2)
      Lineaariset yhtälöryhmät (2.1-3)
      Matriisitulot (2.4)
      Determinantit (5.1-2)
      Käänteismatriisit (2.5-6)
      Ortogonaalisointi, ominaisarvot ja ominaisvektorit (4.4, 6.1)
      Diagonalisointi (6.2)
      singulaariarvoositus (7.1-2)

   • Tentti järjestetään etätenttinä tiistaina 22.06.21
    klo.  17.00-21.00