Topic outline

 • Kaavakoulun 2023 aiheena on Kaikkien kaupunki.

  Syksyn aikana tutustumme erilaisiin kaupunkilaisidentiteetteihin, monimuotoisiin väestöryhmiin ja niiden näkyvyyteen suunnittelussa ja päätöksenteossa.  Syksyn Kaavakoulu järjestetään yhteistyössä Helsingin kaupungin ja Aalto-yliopiston kanssa. Tilaisuudet tallennetaan.

  Luennot (aina 14.30 alkaen, kesto 1,5h paitsi aloitus- ja lopetusluennot 1h)

  06.09.  Avausluento: Osallisuus ja viestintä Helsingissä. PAIKAN PÄÄLLÄ KYMP-TALOSSA,
  Heikki Mäntymäki, viestintäpäällikkö
  Yleiskatsaus Helsingin vuorovaikutukseen ja viestintään           
  Tilaisuus alkaa kierroksella KYMP-talossa klo 13.30-14.30 (sis. saliin siirtyminen) + luento. Lähtö kierrokselle kello 13.30, tapaaminen ala-aulassa portaiden edustalla.

  13.09. Nuorekas kaupunki. TEAMS.
  Mitä palveluja lapsen ja nuoret tarvitsevat?     Carola Harju, yksikön päällikkö
  Miten lapset ja nuoret tavoitetaan? Janni Honkavaara, osallisuusasiantuntija
  Miten suunnittelu kohtaa lapset ja nuoret? Jyrki Mery, aineenopettaja                                            

  11.10. Esteetön kaupunki. TEAMS.
  Millainen on esteetön kaupunki? Pirjo Tujula, esteettömyysasiahenkilö
  Miten esteettömyys näkyy julkisen tilan ja rakennusten suunnittelussa? Ira Verma, tutkija, tekniikan tohtori
  Mitä tarpeita ja toiveita ikääntyneillä ja liikuntaesteisillä on? Tiina Lappalainen, asiantuntija

  08.11. Monikulttuurinen kaupunki. TEAMS.
  Millainen on monikulttuurinen Helsinki? Pasi Saukkonen, erikoistutkija, dosentti
  Miten maahanmuuttajat ja vieraskieliset tavoitetaan? Eveliina Harsia, doctoral candidate
  Mitä tarpeita ja toiveita muista kulttuureista tulevilla on kaupungissa? Hossam Hewidy, yliopiston lehtori, tekniikan tohtori
                  
  29.11. Demokraattinen kaupunki. TEAMS.
  Mitä tietoa päätöksenteossa tarvitaan? Noora Laak, arkkitehti, varavaltuutettu
  Miten päätöksenteko kytkeytyy laajempaan demokratianäkökulmaan? Pia Bäcklund, professori
  Miten suunnittelu ja päätöksenteko kohtaavat? Jussi Ukkonen, arkkitehti
                         
  13.12. Lopetusluento: Osallisuuden teoria kaikesta. PAIKAN PÄÄLLÄ KYMP-TALOSSA + TEAMS. klo 14.30-15.30.
  Tiina Antila-Lehtonen, vuorovaikutussuunnittelija.
  Klo 14.30-15.30. Luento toteutetaan hybridinä Voimala 1:ssä (sama kuin ensimmäisellä kerralla). Tila on ykköskerroksessa, mutta sinne ei ole suoraa pääsyä ilman avainta. Hanna Ikonen on 14.25 infopisteellä ja auttaa sisään, mutta jos sattuu myöhästymään, vaksit auttavat eteenpäin siitä infosta.

  • Tehtävä
   Kurssilla on mahdollisuus osallistua kuudelle luennolle ja suorittaaksesi kurssin, tulee sinun kirjoittaa pohdiskeleva essee, joka käsittelee luentojen aihepiirejä (voit kirjoittaa useasta aihepiiristä, laajasti vain yhdestä, tai yhdistellä useita aihepiirejä). Esseen tulisi olla analyyttinen ja pohdiskeleva - seuratuista luennoista.

   Mitä essee ei ole: muistiinpanojen mekaanista kirjaamista ranskalaisten viivojen muodossa tai omien mielipiteiden tai tuntemusten suodattamatonta ilmaisua.
   Kirjoita käsitellen esiteltyjä aiheita, mutta muista aina liittää mukaan omaa pohdintaa ja tarvittaessa myös haastaa luennoitsijoiden esittämät näkemykset.

   Essees on oltava vähintään 15 000 merkkiä pitkä, välilyönnit mukaan luettuna.

   Palautus ja arviointi
   Työ on suositeltavaa suorittaa 2023 syksyn aikana, mutta teksti on mahdollista palauttaa myös jälkipalautuksessa 2024 puolella.

   Työ pitää palauttaa viimeistään 21.12.2024 ennen kello 23:59 alla olevaan kansioon.
   Palauta tekstisi .pdf, .doc, .txt tai vastaavassa tiedostomuodossa.
   Työ arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksytty työ on riittävän pitkä, sekä sisällöllisesti täyttää alla olevat vaatimukset.

   Pohdinta: Omat johtopäätökset ja aiheen pohdinta muodostaa osan jokaisesta tekstistä - pelkkä kerrotun kertaus ei riitä.

   Tekstin oikeellisuus ja moniäänisyys: teksti on vapaa suuremmista kirjoitusvirheistä, ja lähteiden ja viittausten käyttö on selkeää. Oman ja lainatun tekstin ero on selkeä. Lähteitä käytettäessä, APA -tyyli on selkeä ja suositeltava. Hyvä opas käyttöön: https://libguides.murdoch.edu.au/APA