Topic outline

 • Kurssin suorittaminen

  Kesän kurssi painottaa itseopiskelua. Kevään luentojen nauhoitukset ovat katsottavissa. Harjoituksiin liittyvää neuvontaa annetaan pääasiassa touko-kesäkuussa. 

  Kurssin suuren osallistujamäärän ja tenttijärjestelyjen vuoksi kaikkiin kirjatentteihin on ilmoittauduttava erikseen. Seuraava tentti on tiistaina 7.9.2021 klo 13-16. Ilmoittautuminen ja lisätiedot Sisussa.

  Kurssin suorittamisessa on kaksi vaihetta. Perusosa on MyCoursesissa ja sen hyväksytty suorittaminen on kaikille pakollinen, mikä tarkoittaa, että harjoituksista ja verkkokokeista on saatava vähintään 30 pistettä. Harjoitusten ja verkkokokeiden kokonaispistemäärä on 46, mutta kurssiarvosanaa määrättäessä otetaan huomioon enimmillään 42 pistettä. Pelkästään perusosan tehtävillä voi saada parhaimmillaan arvosanan 3. Jatko-osaan pääsemiseksi perusosasta on kerättävä vähintään 38 pistettä. Jatko-osan suoritukset ovat välttämättömiä arvosanojen 4-5 saavuttamiseksi. Arvosanojen pisterajoista ja suorituksen viemisestä opintorekisteriin on kerrottu tarkemmin sivulla Arviointi.

  Perusosa sisältää harjoitukset, verkkokokeet ja luennot. Jatko-osaan kuuluvat MyFinanceLab:n verkkotehtävät ja e-kirjaan (Berk and DeMarzo: Corporate Finance, 4. painos) perustuva kirjatentti. Kirjatentti ei ole pakollinen suoritus eikä sillä voi kompensoida perusosan hyväksymisrajasta (30 p) puuttuvia pisteitä.

  Oman suoritusaikataulun voi jokainen suunnitella tehtväien määräpäivien puitteissa, mutta on suositeltavaa, että perusosan suoritus painottuu alkukesään. Harjoitustehtävät sulkeutuvat 30.6. klo 23:59 ja verkkokokeet 13.8. 23:59. Verkko-oppitunnit ovat auki 31.8. asti.