Topic outline

 • Tervetuloa kurssin TU-C3010 Projektien suunnittelu ja ohjaus (PSO) kesän 2021 MyCourses-sivuille! 

  Kurssi on laajuudeltaan 5 opintopistettä ja kandidaattitason peruskurssi projektienhallinnasta.

  Esitietovaatimuksena on tuotantotalouden perusteet tai vastaavat tiedot.

  Kurssin tavoitteena on opettaa opiskelijoille projektiliiketoiminnan, erityisesti projektinhallinnan käsitteet, toimintatavat ja menetelmät. Painopisteenä ovat projektien suunnittelun ja ohjauksen sellaiset tiedot, menetelmät ja taidot, joita tarvitaan yksittäisten projektien onnistuneessa johtamisessa. Projektinhallintaa tarkastellaan yksittäistä projektia laajemmassa ympäristössä: eräänä teemana on se, miten projektiliiketoiminta organisoidaan ja johdetaan osana yrityksen muuta toimintaa. Kurssi sisältää myös projektiportfolion hallinnan lähestymistavat ja menetelmät yrityksen johtamisessa. Kurssilla käydään läpi projektien toimintaympäristö. Projektinhallintaa tarkastellaan koko projektin elinkaarella.

  Kurssin kattamia alueita ovat projektien markkinointi ja myynti, projektien suunnittelu ja aloitus, ajan ja resurssien hallinta, kustannusten hallinta, alihankintojen ja sopimusten hallinta ja tulosten seuranta. Lisäksi käsitellään projektin ja projektiliiketoiminnan organisointia, projektiportfolion hallintaa, projektitiimin muodostamista ja johtamista sekä projektipäällikön osaamista.

  Kurssin arviointi perustuu tenttiin (60 %), harjoitustöihin (30 %) sekä oppituntitehtävistä (10 %). Tentti ja harjoitustyöt on kumpikin suoritettava hyväksytysti kurssin läpäisemiseksi.

  Kurssin työmäärä (135 h) jakautuu seuraavasti:

  • Luennot valmistautumisineen: 6 * (2 + 2) h = 24  h
  • Harjitustyöt 4 * 15 h = 60 h
  • Tenttiin valmistautuminen 48 h
  • Tentti 3 h

  Koska kurssilla ei ole varsinaisia luentoja, on tärkeää lukea huolella kurssiesite ja harjoitustehtävien tehtävänannot.

  Kaikki kurssiin liittyvä opetusmateriaali (lyhyet opetusvideot, luentovideot ja kurssikirja) ovat saatavilla tältä sivustolta (maksutta). Voit siis jo alkaa opiskella omatoimisesti kurssin sisältöä, vaikka kesäkurssi alkaakin virallisesti vasta elokuussa. Ehdit toki suorittaa kurssin hyvin, vaikka aloittaisitkin opiskelun vasta elokuussa. Harjoitustöiden palautukset sekä itseopiskelua tukea quizzit avataan elokuussa 9.8. Harjoitustöiden palautustan määräajat ovat 3.9. sekä 10.9.

  Kurssilla ei ole kesällä varsinaisia opetustapahtumia, vaan kaikki opiskelu tapahtuu itsenäisesti tarjotun kurssimateriaalin avulla ja tekemällä harjoituksia. Kurssin oppimateriaali koostuu kurssikirjasta sekä opetusvideoista. 

  Kirjallinen oppimateriaali löytyy MyCoursesin Oppimateriaali-välilehdeltä. 

  Kurssilla on kahdenlaisia opetusvideoita: 

  • kuusi kappaletta Zoom-luentovideoita, jotka ovat saatavilla Panoptossa.  Nämä ovat kukin kestoltaan noin 90 minuuttia (videolinkit välilehdellä Zoom-luennot)
  • runsaasti lyhyehköjä kurssin opetusvideoita Youtube-kanavilta Projektiliiketoiminta http://tinyurl.com/pso-suomi (suomenkieliset videot) ja Project Business http://tinyurl.com/pso-eng (englanninkieliset videot) sekä Panoptosta (linkit välilehdellä Luentovideot). 

  Kirjallisen materiaalin, videoiden ja monivalintatehtävien yhteys on koottu tähän pdf-muodossa olevaan taulukkoon.


  Aallon opiskelijat voivat ilmoittautua kurssille WebOodissa ja muut opiskelijat voivat hakea kurssille FITechin kautta.

  Kurssihenkilökunta ja yhteystiedot: 

  Kesäkurssiin liittyen tulee ottaa yhteyttä kesäkurssin vastuuopettajaan. Aloita aina viestisi otsikko kurssin lyhenteellä PSO. 

  Vastuuopettaja: Tero Haahtela (etunimi.sukunimi@aalto.fi)

  Kurssin harjoitustöiden määräajat: 
  Kurssilla on neljä pakollista kolmen hengen ryhmissä tehtävää harjoitustyötä. Kahden ensimmäisen harjoitustyön palautusten määräaika on perjantai 3.9. kello 23:55 ja kahden jälkimmäisen (kolmannen ja neljännen) harjoitustyön määräaika on perjantai 10.9. kello 23:55,