Topic outline

 • General

  Yleistä

  Kurssin luennoi Ville Turunen ja pääassistenttina on Sami Helander (molempien sähköpostiosoite on etunimi.sukunimi@aalto.fi). Kurssilla ei järjestetä fyysisiä luentoja, vaan kurssi on luennoitu videoidusti ja kaikki kurssimateriaali sekä luentojen videotallenteet ovat saatavilla MyCoursesin kautta.


  Kurssilla järjestettävistä harjoitusryhmistä ryhmä H06 järjestetään etänä zoomin kautta, ja loput lähiopetuksena. Etäryhmän harjoituksiin voi osallistua vapaasti myös ryhmään ilmoittautumatta.


  Harjoitusryhmät ja assistentit:

  H01 ma 8.15–10.00 || pe 8.15–10.00 (viimeisen viikon ensimmäinen harjoitus ke 8.15–10.00) - Santra Uusitalo
  H02 ti 14.15–16.00 || to 12.15–14.00 - Tommi Malmelin
  H03 ti 10.15–12.00 || to 14.15–16.00 - Umair Muhammad
  H04 ti 10.15–12.00 || pe 10.15–12.00 - Janika Ikonen
  H05 ti 14.15–16.00 || pe 12.15–14.00 - Janika Ikonen
  H06 ma 12.15–14.00 || pe 10.15–12.00 (viimeisen viikon ensimmäinen harjoitus ke 14.15–16.00) - Sami Helander (ETÄHARJOITUSRYHMÄ)
  H07 ma 14.15–16.00 || pe 10.15–12.00 (viimeisen viikon ensimmäinen harjoitus to 12.15–14.00) - Antti Immonen
  H08 ti 12.15–14.00 || to 16.15–18.00 - Aada Hakula
  H09 ti 14.15–16.00 || pe 14.15–16.00 - Hilja Raunu
  H10 ti 14.15–16.00 || to 14.15–16.00 - Olli Winberg
  H11 ti 10.15–12.00 || to 12.15–14.00 - Antti Haavikko

  Etäharjoitusryhmän H06 Zoom linkki: https://aalto.zoom.us/j/67073647022


  Kurssin Telegram:
  Kurssille on luotu oma TG ryhmä jossa opiskelijat voivat milloin vain kysellä apua tehtävien ratkaisemisessa, ja jonne assarit voivat lisätä vinkkejä palautettavien tehtävien ratkaisemiseen. Linkki: https://t.me/joinchat/0P6SJuWLxUlmZmI0


  Kurssin viikkoaikataulu


  Opiskelijan näkökulmasta kurssin kunkin viikon N aikataulu muodostuu seuraavasti:

  Maanantai: Viikon N palautettavien tehtävien 3 ja 4 palautuslaatikko aukeaa. Viikon N STACK tehtäväkierros aktivoituu
  Keskiviikko: Viikon (N-1) palautettavien tehtävien 7 ja 8 vertaisarviointi sulkeutuu . Viikon N palautettavien tehtävien 3 ja 4 palautuslaatikko sulkeutuu ja vertaisarviointi alkaa. Viikon N palautettavien tehtävien 7 ja 8 palautuslaatikko aukeaa.
  Lauantai: Viikon N palautettavien tehtävien 3 ja 4 vertaisarviointi sulkeutuu. Viikon N palautettavien tehtävien 7 ja 8 palautuslaatikko sulkeutuu ja vertaisarviointi alkaa.
  Sunnuntai: Viikon N STACK tehtäväkierros sulkeutuu Su-Ma yöllä.

  Arvostelu

  Kurssilla on jaossa kahdenlaisia harjoituspisteitä. Laskuharjoitusten yhteydessä esitellyistä palautettavista tehtävistä voi saada 3p per tehtävä, ja tehtäviä on 4 kpl per viikko (rytmitetty alku- ja loppuviikosta palautettaviksi tehtäviksi). Tämän lisäksi kurssilla on itsenäisesti ratkaistavia verkkotehtäviä, joista voi saada yhteensä 4p per viikko (kurssin ensimmäistä viikkoa lukuunottamatta). Kurssilla käytetään vertaisarviointia, jossa kukin opiskelija pisteyttää annetun ohjeen mukaisesti kahden muun opiskelijan palauttamat tehtävät. Pisteiden saaminen palautettavista tehtävistä siis edellyttää myös vertaisarvioinnin suorittamista - jos vertaisarviointia ei suorita, ei myöskään itse voi saada laskuharjoituspisteitä. Huom: Kurssin kaikkien laskuharjoitustehtävien palautukset järjestetään ainoastaan sähköisesti! Kurssilla järjestetään myös laskuharjoitusryhmiä (kullakin ryhmällä kaksi harjoitusta viikossa), mutta harjoituksiin osallistumisesta ei jaeta pisteitä.

  Kurssilla on käytössä kaksi eri arvosteluasteikkoa, joista opiskelijan kannalta huomioidaan parempi. Ensimmäisessä vaihtoehdossa puolet arvosanasta määräytyy harjoitusten perusteella ja puolet tenttipisteillä eli painotus on 1/2+1/2 (kurssitentti+harjoitukset). Harjoituspisteet huomioidaan ainoastaan joulukuussa pidettävässä kurssitentissä. Toisessa vaihtoehdossa arvosana määräytyy pelkän tentin perusteella eli harjoituksia ei huomioida. Arvosanojen pisterajat päätetään vasta tentin arvostelun jälkeen. Pelkillä harjoituspisteillä ei kuitenkaan pääse kurssia läpi, vaan myös tentistä on saatava joitain pisteitä. Kurssin läpäisyn tarkemmat pistemäärät ja muoto jossa tentti järjestetään (mahdollisesti etätenttinä) lisätään myöhemmin.