Topic outline

 • Tervetuloa Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssille!

  Kurssi luennoidaan tällä kerralla kokonaan maanantaisin etänä Zoomissa (linkki) ja perjantaisin kandidaattikeskuksen D-salissa. Suosittelemme käyttämään Zoom-sovellusta, koska Zoomin selainversiossa eivät kaikki toiminnot ole käytettävissä (esim. poll-toiminto eli reaaliaikaiset kyselyt).

  Asiaa 12.4.2022 tentistä:
  • Tentti on kampuksella salitenttinä klo 13-16.
  • Tentti toimii sekä kurssitenttinä että erillistenttinä. Osallistuakseen tulee olla ilmoittautunut Sisussa joko tälle IV periodin kurssille, tai erillistenttiin (älä ilmoittaudu molempiin). Erilliseen tenttiin pitää ilmoittautua viimeistään 5.4. Mahdollisista erikoistarpeista tulee ilmoittaa luennoijalle tai suoraan akateemiselle koordinaattorille David Radnellille mahdollisimman ajoissa. Periodin III harjoituspisteet huomioidaan automaattisesti.
  • Tenttiin saa ottaa mukaan laskimen (funktio- ja symboliset laskimet ok, internetyhteys ei sallittu) ja itse tehdyn muistiinpanolapun (A4-kokoa, kirjoitusta vain yhdellä puolella). Tenttipaperissa tulee olemaan normaalijakauman taulukko (ainakin jos sitä tarvitaan tentissä), mutta ei kaavakokoelmaa.
  Tentti on arvosteltu ja arvosanat ovat Sisussa. Huom: Jos arvosana on hylätty, se näkyy eri kohdassa kuin hyväksytyt arvosanat. Tenttipisteet tehtävittäin, harjoituspisteet ja arvosanarajat ovat tässä. (Pisterajoja sovelletaan pisteisiin sellaisenaan ilman pyöristyksiä, esim. 44,99 on vähemmän kuin 45. Kyseessä ei ole virhe.) Tenttipaperinsa arvosteluun voi tutustua, ks. alla.

  Uusintatentti 3.6.2022 on arvosteltu 8.6.2022. Pistelista ja sovelletut pisterajat ovat tässä (huomioitu harjoituspisteet III ja IV periodista). Arvosanat viedään Sisuun tänään tai lähipäivinä.

  Molempien tenttien (12.4. ja 3.6) arvosteluun voi tutustua ja oman vastauspaperinsa nähdä tiistaina 14.6. kello 10.00 - 11.00 salissa U401 (Otakaari 1). Jos aika ei sovi, voit ottaa yhteyttä luennoijaan muun ajan sopimiseksi.  Luennoitsija:  Jukka Kohonen
  Pääassistentti:  Hoa Ngo

  Harjoitusryhmiä koskevissa asioissa ota yhteyttä ensisijaisesti  oman ryhmäsi ohjaajaan tai pääassistenttiin.
  Kurssin opetusmateriaaleja ja asiasisältöä koskevissa asioissa luennoija auttaa mielellään.

  Kurssin arvosteluperusteet


  Kurssi suoritetaan osallistumalla tenttiin ja harjoituksiin. Kurssin voi myös suorittaa pelkällä tentillä ilman harjoituksia.

  Opiskelijalle lasketaan kaksi vaihtoehtoista arvosanaa asteikolla 0–5: (1) pelkän tentin perusteella ja (2) tentin ja harjoitusten perusteella. Parempi näistä kahdesta arvosanasta tulee automaattisesti voimaan. Vaihtoehtoiset arvosanat lasketaan seuraavasti:

  (1) Tenttipisteistä (0–24) määrätään pelkän tentin arvosana T.
  (2) Yhteispisteet lasketaan skaalaamalla tenttipisteet välille 0–60 lineaarisesti, skaalaamalla harjoituspisteet (0–hmax) välille 0–40 lineaarisesti, ja laskemalla yhteen. Näin saaduista yhteispisteistä (0–100) määrätään yhteisarvosana Y. Tässä arvostelussa on siis tentin osuus 60% ja harjoitusten osuus 40% pisteistä.

  Arvosanoista T ja Y valitaan parempi. Kummassakin vaihtoehdossa puolet pisteistä (12 tenttipistettä tai 50 yhteispistettä) riittää kurssin suoritukseen arvosanalla 1. Tarkat arvosanarajat ilmoitetaan, kun tentti on arvosteltu.

  Harjoitustehtäviin kuuluvat tuntitehtävät, kotitehtävät ja STACK-tehtävät. Niistä saa pisteitä allaolevan mukaan. Tehtäväpisteet skaalataan lopuksi välille 0–40 lineaarisesti.
  • 30p = 15 x 2p STACK-tehtävistä (5 kierrosta, jokaisessa 3 tehtävää à 2 piste)
  • 44p = 11 x 4p kotitehtävistä (11kpl, jokaisessa 2 tehtävää à 2 pistettä)
  • 24p = 12 x 2p läsnäoloista (12kpl, jokaisen laskuharjoituksen jälkeen 2 pistettä)
  Kerätyt harjoituspisteet ovat voimassa tämän periodin ja seuraavan periodin tenteissä.

  Tentti

  Tentti on 12.04.2022. Suunnitelmana on, että tentti on salitentti, jossa sallitaan laskin ja itse tehty ns. lunttilappu. Tarkemmat tenttiohjeet julkaistaan myöhemmin.

  Seuraava tenttimahdollisuus on 3.6.2022, harjoituspisteet ovat voimassa myös siihen asti.

  Harjoitustehtävät

  Kurssilla on kolmentyyppisiä harjoitustehtäviä: tuntitehtävät, kotitehtävät ja STACK-tehtävät. Tunti- ja kotitehtäviä käsitellään ohjatuissa harjoituksissa, jotka edellyttävät säännöllistä osallistumista. STACK-tehtävät ratkaistaan itsenäisesti kurssin MyCourses sivuilta löytyvässä elektronisessa tehtäväjärjestelmässä. Ohjatuissa harjoituksissa saa kysyä neuvoa kaikkiin harjoitustehtäviin. Lisäksi apua harjoitustehtävien ratkaisemiseen on tarjolla matematiikan laskutuvassa.


  Ohjatut harjoitukset

  Ohjattuja harjoituksia järjestetään kahdesti viikossa. Harjoituksissa ratkotaan tuntitehtäviä assistentin avustuksella. Harjoitusryhmiin ilmoittaudutaan Sisussa. Harjoituksissa kävijöiltä edellytetään säännöllistä läsnäoloa ja aktiivista osallistumista. Malliratkaisut ilmestyvät MyCourses-sivuille sen jälkeen, kun kyseiset harjoitukset ovat ohi.

  Ohjatut harjoitukset noudattavat seuraavaa rutiinia:

  1. Opiskelija merkitsee tehdyt kotitehtävät ja assistentti arpoo satunnaisesti jonkun opiskelijan esittämään ratkaisunsa suullisesti taululle
  2. Kotitehtävien jälkeen opiskelijat siirtyvät tekemään tuntitehtäviä assistentin avustuksella
  3. Assistentti esittelee tuntitehtävien ratkaisut ja vastaa opiskelijoiden kysymyksiin
  4. Jos aikaa jää, voi tuntitehtävien jälkeen siirtyä ratkomaan kotitehtäviä.

  Tuntitehtäviä on kaksi per harjoitus (paitsi ensimmäisen alkuviikon harjoituksessa neljä). Tuntitehtävien ratkaisuja ei arvioida, mutta aktiivisesta osallistumisesta saa 2 pistettä/harjoituskerta. 

  Kotitehtäviä on kaksi per harjoitus (paitsi viimeisen loppuviikon harjoituksessa nolla). Kotitehtäviä ei palauteta, vaan ne merkitään tehdyiksi laskuharjoitustilaisuudessa. Merkitsemällä tehtävän tehdyksi ilmoittaa samalla olevansa valmis esittelemään oman ratkaisunsa ryhmälle.

  STACK-tehtävät

  STACK-tehtävät ratkotaan itsenäisesti. STACK-tehtäväkierroksia on yksi per viikko ja kukin niistä sisältää kolme tehtävää. Kunkin viikon tehtäväkierros julkaistaan kyseisen viikon ma klo 8:00. Tehtäväkierros on auki seuraavan viikon keskiviikkoon klo 23:55 asti, jonka jälkeen avoimet yritykset palautetaan automaattisesti. Jokaisesta STACK-tehtävästä saa 0–2 pistettä/tehtävä, mikäli lukuarvot ovat oikein. STACK-tehtävien ratkaisuja ei käsitellä harjoituksissa, vaan mallivastaukset ilmestyvät MyCoursesiin tehtäväkierroksen sulkeuduttua.