Topic outline

 • General

  Toisen työn avausluento pidetään Zoomissa ke 16.3.2022 klo 12.15 alkaen.


  Kurssin Zoom-linkki: 
  https://aalto.zoom.us/j/67338626647  Kurssiesite

  Laajuus 5 op
  Opintojakson asema

  Pääaineopinnot, 3. vuosikurssi

  Opintojakson taso

  Kandidaattiopinnot

  Opetusperiodi

  III-V

  Työmäärä toteutustavoittain

  Luento-opetus 7h
  Itsenäinen työskentely 75h

  Osaamistavoitteet

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija 
  1. osaa hyödyntää systeemiajattelua, systeemidynamiikkaa ja pelejä laajojen dynaamisten systeemien identifioinnissa ja ohjaamisessa, 
  2. osaa rakentaa aikasarja-malleja ja toteuttaa aikasarja-analyyseja. 

  Sisältö

  Kaksi harjoitustyötä matemaattisten mallien käytännön toteutuksesta ja analyysistä; systeemiajattelun, systeemidynamiikan ja pelien hyödyntäminen laajojen dynaamisten systeemien identifioinnissa ja ohjaamisessa; aikasarja-mallien rakentaminen ja aikasarja-analyysien toteuttaminen.

  Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet

  Harjoitustyöt ja työselostukset

  Oppimateriaali

  Näiltä sivuilta löytyvät ohjeet ja oheismateriaali.

  Esitiedot

  MS-C2128 Ennustaminen ja aikasarja-analyysi, ja muut perusmatikat

  Opetuskieli

  suomi

  Kurssin henkilökunta ja yhteystiedot Laboratoriotöitä ohjaa TkK  Patrik Lahti, TkK Miio Taarna miio.taarna@aalto.fi ja DI Mikko Harju mikko.harju@aalto.fi.
  Kurssin vastaava opettaja on Professori Kai Virtanen, etunimi.sukunimi@aalto.fi.
  Vastaanottoajat


  Kai Virtanen: Sovi tarvittaessa tapaaminen sähköpostitse.

  Assareiden toisen työn vastaanottoajat löytyvät työn "käytännön järjestelyt"-esityksestä. 

  Lisätietoja

  Kurssilla ei pidetä luentoja lukuunottamatta kunkin harjoitustyön alussa pidettävää aloitusluentoa, jossa esitellään työn sisältö, tavoitteet ja menetelmät. Ensimmäinen työ tehdään neljän hengen ryhmissä ja toinen työ kahden hengen ryhmissä.

  • Ensimmäisen työn aloitusluento pidetään ke 12.1.2022 klo 12.15 Zoomissa. HUOM! Osallistuminen pakollista!
  • Toisen työn aloitusluento pidetään ke 16.3.2022 klo 12.15 Zoomissa. HUOM! Osallistuminen pakollista!

  Kurssi suoritetaan tekemällä harjoitustyöt ja kirjalliset työselostukset. Työselostuksista annetaan arvosana ensimmäisen palautetun version perusteella. Koko kurssin arvosana määräytyy kahden työn arvosanojen keskiarvosta.