Topic outline

  • Kurssin suorittamisessa on kaksi vaihetta. Perusosa on MyCoursesissa ja sen hyväksytty suorittaminen on kaikille pakollinen, mikä tarkoittaa, että harjoituksista ja verkkokokeista on saatava vähintään 30,0 pistettä. Harjoitusten ja verkkokokeiden kokonaispistemäärä on 46, mutta kurssiarvosanaa määrättäessä otetaan huomioon enimmillään 42 pistettä. Pelkästään perusosan tehtävillä voi saada parhaimmillaan arvosanan 3. Jatko-osaan pääsemiseksi perusosasta on kerättävä vähintään 38,0 pistettä. Halu jatkaa on kerrottava Verkkokokeet sivun lopun kyselyssä viimeistään 5.1.2022. Jatko-osan suoritukset ovat välttämättömiä arvosanojen 4-5 saavuttamiseksi. Arvosanojen pisterajoista ja suorituksen viemisestä opintorekisteriin on kerrottu tarkemmin sivulla Arviointi.

    Perusosa sisältää harjoitukset, verkkokokeet ja luennot. Jatko-osaan kuuluvat MyFinanceLab:n verkkotehtävät ja e-kirjaan (Berk and DeMarzo: Corporate Finance, 4. painos) perustuva kirjatentti. Kirjatentti ei ole pakollinen suoritus eikä sillä voi kompensoida perusosan hyväksymisrajasta (30 p) puuttuvia pisteitä. Kurssin suuren osallistujamäärän ja tenttijärjestelyjen vuoksi kaikkiin kirjatentteihin on ilmoittauduttava erikseen Sisussa. Kirjatentit järjestetään salitentteinä Maarintie 8:ssa. Tarkempi salijärjestys kerrotaan tenttipäivänä talon ala-aulassa. Lokakuun tentin tulokset ovat sivulla Jatko-osa.

    Oman suoritusaikataulun voi jokainen suunnitella tehtävien määräpäivien puitteissa, mutta on suositeltavaa, että perusosan suoritus painottuu periodiin I. Harjoitustehtävät sulkeutuvat 10.12.2021 klo 23:59 ja verkkokokeet 31.12.2021 23:59. Verkko-oppitunnit ja jatko-osan tehtävät ovat auki 28.2.2022 asti.

    Periodin I luennot toteutetaan etänä Zoomin kautta (linkki alla). Periodin II järjestelyt täsmentyvät myöhemmin.